Carien Kruijt

Ik werk sinds 2013 voor deA als vrijwilliger. Ik wilde graag een zinvolle bijdrage leveren en vond deA niet alleen erg zinvol, maar ook een leuke club. Dat had ik door mijn zoon laten onderzoeken. Die heeft een maatschappelijke stage gedaan bij deA als verkenner. Hij was erg positief over de mensen en de sfeer.  

In die jaren heb ik verschillende dingen gedaan. Eerst in het kleine team van 5 mensen, vanuit ons kantoortje op de Ecofactorij. Het begon met het organiseren van informatieavonden over de zonnepanelenacties, die we toen nog deden. Vervolgens hielp ik bij Zon op School (waarbij we via crowdfunding zonnepanelen op basisscholen regelden), later heb ik informatieavonden over energiebesparing georganiseerd. De klus die ik nu ga afronden is het beschrijven van werkprocessen in onze organisatie, die inmiddels flink gegroeid is.  

Wat mij steeds inspireert is de positieve insteek, de goede sfeer en de betekenis van het werk dat deA doet.