Erik Heijink

Erik Heijink werkt sinds kort voor energiecooperatie deA. Hij houdt zich bezig met de opwek en opslag van duurzame energie. En hij ontwikkelt samen met collega’s de Virtual Power Plant; een nieuw concept om iedereen van de voordelen van schone energie te laten profiteren. Het werk heeft 100% overlap met zijn eigen instelling en biedt hem de mogelijkheid zijn eigen waarden om te zetten in actie.

Onder de bomengrens

“Vroeger keek ik thuis met mijn ouders vaak naar documentaires over natuur”, vertelt Erik. “De docu’s over bossen vond ik het leukst. We gingen ook vaak op vakantie naar de bergen. Ik vond dat leuk hoor, maar als we dan afdaalden en weer onder de bomengrens kwamen voelde ik mij fijner. De geur van het bos, dat in een bos alles met elkaar samenwerkt, een geheel is, ervaar ik als prettig. Mijn universitaire studie moest daar dan ook mee te maken hebben. Ik koos voor bos- en natuurbeheer.”

Oneerlijk

“Omdat klimaatverandering een van de grootste bedreigingen voor de natuur is, koos ik daarna voor de master Climate Studies. Ik kreeg daar het inzicht dat het schadelijk is als we op dezelfde voet doorgaan zoals we doen. Als het klimaat verandert, kunnen wij nog wel op tijd de dijken verzwaren, maar de natuur kan zich niet zo snel aanpassen. Het hele systeem raakt hierdoor uit balans en daar gaan wij last van krijgen. In de vorm van ziektes, plagen, honger et cetera. De mens heeft een keuze, maar de natuur niet. Economische waarden winnen het vaak van schade aan de natuur. De natuur heeft geen stem, ik vind dat oneerlijk.”

Positief

“Ik leerde op de universiteit ook hoe de klimaatpolitiek werkt. Mijn docent begon iedere les met iets positiefs en dat heb ik ook leren zien. Er is vaak kritiek dat er niets gebeurt, maar achter de schermen gebeurt veel waardoor dingen de goede kant op gaan. In mijn afstudeerscriptie hield ik mij bezig met een eerlijke energietransitie. Een van de conclusies was, dat als mensen zagen dat de baten eerlijk verdeeld werden, ze de lasten van bijvoorbeeld een windmolen draaglijker vonden. Ik leerde daaruit dat grote bedrijven een gevaar vormen, omdat zij de financiele voordelen van een windmolen zelf opeisen en de omwonenden alleen het negatieve van deze goede maatregel ervaren. Op deze manier komt de energietransitie moeilijker op gang. Het is dus belangrijk dat iedereen mee kan doen en voordeel heeft, bijvoorbeeld door te delen in de winst of verlaagde kosten voor energie. Hier wilde ik praktisch mee aan de slag.”

Iedereen kan meedoen

“Met dit verhaal rende ik rond op de atletiekbaan van Apeldoorn. Ik ben fanatiek atleet en was op zoek naar een baan op de plek waar mijn vriendin en ik ons hadden gesetteld. Ik hoorde dat energiecooperatie deA een medewerker beheer van de zonneparken zocht. In de toekomst ziet deA voor zich dat er energiegemeenschappen in wijken of buurten gerealiseerd worden. Dat opbrengsten van energieopwek eerlijk verdeeld worden en dat iedereen mee kan doen. Dit paste precies bij mijn inzichten uit mijn afstudeerscriptie en trok mij daarom erg aan. Zo kan ik concreet werken aan een eerlijke energietransitie en uiteindelijk bescherming van de natuur. Sindsdien werk ik voor deA.”

Voor iedereen betaalbaar

“Wat ik leuk vind aan mijn werk, is dat we niet afwachten, maar aan de slag gaan en gaandeweg leren. Onlangs zijn we gestart met een vernieuwend project: the virtual power plant. In een stad of wijk stem je opwek en gebruik van schone energie digitaal op elkaar af, sla je energie op die over is en verdeel je de opbrengst waardoor je energiekosten voor iedereen betaalbaarder worden. Het is een nieuw concept dat nog in de kinderschoenen staat, maar dit is waar we naartoe willen en we gaan ervoor!”