Exposities in ACEC-café

Exposities in ACEC-café

In ACEC-café zijn drie exposities met werk van de kunstenaars Maarten Korstanje, Simone de Groot en Gertjan van der Stelt. Ook is er een overzicht 10 jaar deA – een groene golf door Apeldoorn.

Maartje Korstanje – Unearthly

De kunstenaarspraktijk van Maartje Korstanje wordt gedreven door een sterk besef van de eindigheid van dit leven en hoe we daarmee omgaan. Wanneer verval en aftakeling hun intrede doen, toont zich tevens de schoonheid en onbeschadigdheid van datgene in volle glorie.

Gertjan van der Stelt – Niets gaat verloren, alles laat zijn sporen na

Als je de objecten van Gertjan van der Stelt bekijkt, lijken ze allemaal uitsneden uit een groter geheel. Als fragmenten van een steeds doorgaande verplaatsing die gestold is in de tijd. Dat is niet zo vreemd, want de suggestie van een oneindige beweging is het centrale uitgangspunt in zijn werk. Die beweging komt enerzijds voort uit de gedraaide vorm, maar is anderzijds gebaseerd op vormen uit de natuur (zoals de spiralende draaiing van schelpen en slakkenhuizen), de architectuur (zoals gewelven en draaitrappen), en de beeldende kunst.

Simone de Groot – Borrowed Spaces- In Situ

Simone de Groot is na Gerard Koek, Ernie Bossmann en Anne-Marie van Sprang de vierde deelnemer aan residency-project Borrowed Spaces, een initiatief van kunstenaar Ronald de Ceuster. Onder de noemer ‘in situ’ (ter plekke) maakte zij een maand lang werk op locatie in Murganheira, Portugal. In ACEC Ondergronds deelt de kunstenaar haar eenzame ervaringen daar en thuis in isolatie met ons.