Gemeente Apeldoorn en deA zijn partners

Apeldoorn staat voor de enorme opdracht om 28% energieneutraal te zijn in 2030. Dat betekent 3,75 keer meer duurzame opwek met zon en wind in Apeldoorn dan in 2014 en een besparing van 32% op energie t.o.v. van 2014. Als coöperatie deA juichen we die ambitie niet alleen van harte toe, we zijn zelf ook hard bezig dit in concrete projecten waar te maken. Gemeente Apeldoorn “staat open voor initiatieven van de samenleving en wil een aanjagende of ondersteunende rol spelen.” De gemeente vindt ook dat “samenwerking met deA het imago van de gemeente Apeldoorn als duurzame gemeente kan versterken”.

Ideële organisatie
deA had de gemeente gevraagd om partnerschap omdat verduurzaming van Apeldoorn alleen lukt als we zoveel mogelijk samenwerken met de diverse partijen in onze samenleving. De lokale overheid speelt daarin natuurlijk een heel belangrijk rol. Dat gemeente heeft daar positief op gereageerd. deA wordt door de gemeente erkend als ideële organisatie die de duurzame ambitie van Apeldoorn kan versterken. Daarom zijn de gemeente Apeldoorn en deA nu partners in energietransitie.