Groene estafette: Gertjan Schut in Kerschoten

Opgegroeid in de tijd van de oliecrisis 

Ik ben Gertjan Schut en woon met mijn gezin in Kerschoten. Begin dit jaar hoorde ik van de training voor energiecoach, een vrijwilligersfunctie waarmee je iets kunt betekenen in de energie-transitie. Mijn interesse was direct gewekt.

Ik groeide op in de tijd van de oliecrisis en ben me sindsdien bewust van de eindigheid van onze voorraad fossiele brandstoffen. Inmiddels weet ik wel dat die crises weinig met het opraken van voorraad te maken hebben en lees ik ook dat eindigheid van fossiele brandstoffen waarschijnlijk niet hun grootste probleem is.

Duurzame maar ook betaalbare keuzes

Ik weiger in doemscenario’s te geloven, maar ik probeer me wel bewust te zijn van mijn ecologische voetafdruk. We maken thuis duurzame, maar betaalbare keuzes. Geïnspireerd door onze kinderen zijn we steeds minder vlees gaan eten. We eten nu bijna vegetarisch, ook vanwege de misstanden in de vleesindustrie. We hebben een auto, maar we fietsen meestal. Bijna alle verlichting is vervangen door LED. Sinds dit jaar nemen we deel in een zonnepanelenproject (op het dak van voetbalclub Robur). De meeste van onze keuzes zijn net zo goed ingegeven door besparing op geld, of bevordering van gezondheid, als door bescherming van het milieu.

Ik vind helpen bij het vinden van een passende oplossing gewoon leuk!

Voor mij is het ook een beetje een sport. En die sport is ook een belangrijke drijfveer voor mijn keuze om energie-coach te worden. Ik leer allereerst veel over wat we thuis nog kunnen doen. Maar wat thuis niet (meer) kan, kan op zoveel plekken nog wel! Wat mensen met hun verzoek om advies van een energiecoach ook willen bereiken (of het nou besparing, comfort, milieu of gezondheid betreft), ik vind helpen bij het vinden van een passende oplossing gewoon leuk! Zo draag ik een steentje bij in de bewustwording van de mogelijkheden. Dat is stap één. Vervolgens bepaalt de adviesvrager zelf wat hij concreet wil doen.

De vijf energieregisseurs in Apeldoorn organiseren een ‘Groene Estafette’. Zestien weken lang krijgt wekelijks een inwoner van Apeldoorn het groene stokje digitaal uitgereikt. Daarmee nodigen de energieregisseurs een Apeldoorner uit om zijn of haar duurzaamheidsverhaal te vertellen en anderen te inspireren.