Groene estafette: Jan van Beckhoven

Ik ben Jan van Beckhoven, 72 jaar, getrouwd en we hebben 3 kinderen en 5 kleinkinderen. Wij wonen sinds 1986 in de Maten.

Duurzaamheid is volhoudbaarheid

Duurzaamheid is een modewoord geworden en plakken dat te kust en te keur op allerlei artikelen. Het woord is gedevalueerd. De Zuid-Afrikaanse vertaling van dat woord is  ‘volhoudbaarheid’ en dat is een veel geschikter woord. Vanuit die gedachte zie ik duurzaamheid als een beheersbaar systeem van het energiegebruik, de afvalstromen, onze mobiliteit en het wonen.

Duurzame energie in het OV

De afgelopen 20 jaar ben ik actief geweest om elektrische bussen en waterstof-elektrische bussen in het OV te krijgen. Bussen kunnen een belangrijke aanjager zijn van de energietransitie. Daarvoor moet je de politiek, de ambtenaren, de bestuurders en de vervoerders zover zien te krijgen. Tevens ook zorgen voor bussen en infrastructuur. Dan weet je waar ik de afgelopen jaren mee bezig ben geweest. Inmiddels rijden er 2 waterstofbussen dagelijks in het OV.

Hoe plaatselijker hoe beter

Belangrijke stelregel is: Hoe lokaler je opwekt, hoe beter je bewust bent van energiegebruik. Bewoners van de wijk Kerschoten hebben dat gemerkt toen hun huizen voorzien werden van zonnepanelen. De elektriciteitsmeter kon bij veel zon en weinig elektragebruik, zelfs teruglopen. Nu dat terugleveren van elektra inmiddels aan steeds meer voorwaarden verbonden is, moeten we dat anders aanpakken. Niet alles in het net terug willen stoppen, daar is het net niet geschikt voor. Sla het lokaal op.

Ik zou graag zien dat het beter benutten van zonnewarmte en zonlicht hoger op de Apeldoornse agenda komt te staan. Leg een lokaal zonne-energie-netwerk aan, waar ook energieopslag aan gekoppeld is. Begin met alle straatverlichting op het zonne-energie-netwerk aan te sluiten, waarbij ook energieopslag een onderdeel is.

Energie zelf opwekken en ook zelf gebruiken is een goede manier om tot een bewust energiegebruik te komen en de “energie-footprint” lager te krijgen. Dat gaat uiteindelijk ook merkbaar worden in je eigen portemonnee.

De vijf energieregisseurs in Apeldoorn organiseren een ‘Groene Estafette’. Zestien weken lang krijgt wekelijks een inwoner van Apeldoorn het groene stokje digitaal uitgereikt. Daarmee nodigen de energieregisseurs een Apeldoorner uit om zijn of haar duurzaamheidsverhaal te vertellen en anderen te inspireren.