Michiel Roemer

Zonneparken zijn een van de nieuwe, noodzakelijke energiebronnen in de nabije toekomst.

Michiel Roemer, projectleider deA. Als energiecoöperatie doen wij alleen mee als er in een zonnepark rekening wordt gehouden met omwonenden, met de omgeving en de natuur. Ook moet het financieel natuurlijk uit kunnen. Zonnepark Klarenbeek voldoet daaraan. Het is een mooi ingebed plan met veel ruimte voor natuur en biodiversiteit. Wij verwachten dat er in Klarenbeek, Apeldoorn en omgeving veel mensen zijn die de waarde van dit nieuwe type energieopwek zien en erin willen investeren.