VVE’s Welgelegen Park

VVE's Welgelegen Park


Op zoek naar alternatieven voor verwarmen en koelen

VVE’s Welgelegen Park

Bijeenkomst Duurzaamheid VVE’s Welgelegen Park goed bezocht

Op 27 mei organiseerde de werkgroep Duurzaamheid van de vijf VVE’s van Welgelegen Park een gezamenlijke bewonersbijeenkomst. Het doel van de bijeenkomst was informatie uit te wisselen over alternatieven voor verwarming en koeling van de appartementen en de mogelijke inzet van zonnepanelen voor het complex. De bijeenkomst werd goed bezocht door zo’n 60 tot 70 geïnteresseerde bewoners. Mede dankzij de experts en de leden van de werkgroep was het een geslaagde ochtend. De werkgroep heeft toestemming gekregen van de bewoners om voor- en nadelen van twee alternatieven verder te onderzoeken: vervanging van alle ketels voor HR-ketels en als tweede een gezamenlijke warmtepomp.  

Eerste alternatief mogelijke tussenoplossing

De werkgroep heeft samen met onder meer experts van Installatie-adviseur Deerns en VVE-dienstverlener “VVE-Compleet” gekeken naar mogelijke alternatieven. In de eerste plaats de vervanging van alle CV-ketels voor nieuwe hoog-rendement-ketels inclusief renovatie van de rookgasafvoeren.

De werkgroep stuitte hierbij op een probleem met de (inmiddels 14 jaar oude) CV-ketels in alle woningen. Door nieuwe regelgeving is het niet meer mogelijk een CV-ketel te vervangen zonder ook de rookgasafvoer (schoorsteen) te renoveren. Als zo’n ketel is aangesloten op een schoorsteen waarop ook andere CV-ketels zijn aangesloten (zoals vaak bij appartementencomplexen), levert dit een probleem op. Als er aanpassingen worden gedaan aan een rookkanaal, zoals het ophangen van een nieuwe ketel, ontstaat namelijk een risico op koolmonoxide-lekkage. Daarom zijn er sinds kort strenge veiligheidsvoorschriften. In de praktijk betekent het vervangen van een ketel dus ook een kostbare renovatie van de rookgasafvoeren en ook voor boven- en onderburen meteen een verplichting eenzelfde nieuwe ketel aan te schaffen.

Deze optie zou een zou een tussenoplossing kunnen zijn.

De optie warmtepomp

Daarnaast worden de mogelijkheden van individuele warmtepompen en een gezamenlijke warmtepomp voor het hele complex van 81 woningen onderzocht. En tegelijk wat dat betekent voor de mogelijkheden van koeling in de zomer en zonnepanelen.