Vooruitkijkers gezocht

Vooruitkijkers gezocht

Vacature: Vooruitkijkers gezocht voor de denktank

Ben jij in gedachten al bezig met de vraag hoe Apeldoorn en onze Cleantech Regio eruitzien in 2050, in 2040, in 2030?
Of ben jij bezig met de vraag hoe zal het verder gaan met de lokale energiecoöperaties? Heb je zin om concreter over onze bestaande pijlers na te denken en plannen te maken voor de komende 5 jaar? Misschien zie je een vierde pijler aan de horizon?

Of denk je juist aan andere vraagstukken zoals het online samen leven, klimaatadaptatie, ontwikkelingen in andere landen, het in gebruik nemen van allerlei nieuwigheden en innovaties, andermans (democratische) besluitvorming beïnvloeden, energiek blijven in coronatijden?

Het nieuwe verhaal van deA

Heb je zin om daarover door te praten in onze Denktank? Het idee is dat vanuit de Denktank het nieuwe verhaal van deA wordt vormgegeven en dat dat voor de zomer gereed en bekend gemaakt kan worden op onze verjaardag 6 juni a.s.

Partners

Zie je daarnaast mogelijkheden om onze leden en partnerorganisaties hierbij te betrekken? Organiseren, schrijven, zodat we in drie (digitale) rondes antwoorden van de leden verzamelen en verwerken tot een aansprekend verhaal, snelle (digitale) peilingen uitvoeren onder de leden, etc.

Financien

Of werk je liever aan het rondkrijgen van de organisatie en de financiële middelen om het nieuwe verhaal waar te maken? Dat staat na de zomer gepland. Dus als dat je beter past: we horen het nu al graag.