Wat gebeurt er als zonnepaneleninstallatie later wordt opgeleverd

Bij een latere dan geplande start wordt de startdatum van de SDE+ subsidie overschreden. In de SDE+ regeling is een uitloop van maximaal 1 jaar voorzien om eventueel niet geĆÆncasseerde subsidie alsnog te gelde te maken. Een eventuele vertraging kan aldus worden opgevangen. Met de installateur van de zonnepaneleninstallatie zijn afspraken gemaakt dat het risico van verwijtbare vertraging bij de installateur ligt.