Wat levert een ZonDeel op?

Jaarlijks ontvangt de deelnemer een uitkering per ZonDeel
De jaarlijkse uitkering bestaat uit een vast bedrag aan aflossing plus een variabele rentebonus.

Het jaarlijkse bedrag aan aflossing gedraagt 1/15 van het Zondeel.  De hoogte van de rentebonus hangt mede af van de hoeveelheid opgewekte energie. De verwachte uitkering per jaar ligt tussen de € 32 en € 30 euro, hetgeen neer komt op een verwacht rendement (conform IRR) van 4,65 procent op de inleg.