Welke regels zijn er voor spouwmuurisolatie in Apeldoorn?

Voordat een spouwmuur geisoleerd mag worden, is vooraf ecologisch onderzoek nodig. Gemeente Apeldoorn heeft groot ecologisch onderzoek gedaan. Daardoor is er een vrijstelling van kracht in Apeldoorn stad en Ugchelen.

In de overige dorpen/gebieden is vooraf ecologisch onderzoek nodig.

Tijdens deze actie wordt gewerkt met het volgende protocol:

 • Werken conform de in het SMP vastgestelde natuurkalender
 • Natuurvrij maken van de spouw
 • Aanbrengen van compensatiemaatregelen.

Alle bedrijven die deelnemen aan deze actie zijn op de hoogte van dit protocol.

Wil je spouwmuurisolatie aanbrengen met deze actie en woon je in een buurt in Apeldoorn of in Ugchelen?

Dat gaat als volgt:

 1. Offerte aanvragen
 2. Isolatiebedrijf onderzoekt de woning en kijkt of de spouw geschikt is. Zo ja, dan wordt een offerte gemaakt.
 3. Wanneer de bewoner akkoord is, dan moet de spouw eerst natuurvrij gemaakt worden en moeten er permanente voorzieningen (nest/vleermuiskast) aangebracht worden.
  Dit kan alleen in gebeuren in een beperkte periode in het jaar. De maand april (misschien)en de periode september – medio oktober.
 4. De woning wordt aangemeld bij de gemeente
 5. Op adressen waar volgens het registratiesysteem verblijfplaatsen zijn vastgesteld en maatwerk geleverd moet worden, kunnen verdergaande maatregelen of bv. grotere kasten nodig zijn.
 6. De spouw mag geïsoleerd worden minimaal een week nadat de spouw natuurvrijgemaakt is.