Je bedrijf

Bedrijf, instelling of organisatie

 • Subsidie- RVO: SVM: Subsidieregeling Verduurzaming Mkb

  De Subsidieregeling Verduurzaming Mkb (SVM) helpt je als mkb-ondernemer je bedrijf te verduurzamen. Met deze subsidie krijg je een vergoeding voor de inhuur van een adviseur voor een energieadvies op maat en de uitvoering hiervan. 

  Hoogte subsidie (bij voldoen aan voorwaarden): 

  Het subsidiebedrag voor het verduurzamingsadvies is minimaal € 400 en maximaal € 750. Het maximale subsidiebedrag is € 2.500 voor advies én ondersteuning samen. 

  Totaal budget: € 14.400.000  

 • Subsidie- RVO ISDE Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing voor zakelijke gebruikers

  Je kunt als bedrijf je productieproces, gebouw of te verhuren woning met de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) voor zakelijke gebruikers verduurzamen. 

  Voor wat: (hybride) warmtepomp, een zonneboiler, zonnepanelen of een kleine windturbine. De subsidie voor zonnepanelen en kleine windturbines loopt nog tot en met 31 december 2023. 

 • Lening- Gemeente Apeldoorn: Energiefonds

  Ben je een bedrijf, instelling of organisatie. Denk bij organisaties bijvoorbeeld aan een sportclub, kerk of VvE (Vereniging van Eigenaren). En wil je je pand verduurzamen? Het Energiefonds biedt een lening aan om de gewenste investering mogelijk te maken. Gemeente Apeldoorn heeft in 2018 het Energiefonds Apeldoorn opgericht om bedrijven, instellingen en organisaties te helpen die willen investeren in energiemaatregelen, en voor de financiering daarvan niet terecht kunnen bij reguliere financieringsinstellingen.

Duurzaam Bedrijf

 • Oriënterend gesprek en praktijkgerichte adviezen – wat houdt dat in? 

  Een gesprek en een rondgang op locatie. Tijdens het gesprek wordt de huidige situatie van het gebouw en de organisatie in kaart gebracht: Welke maatregelen zijn er al genomen? Welke maatregelen zijn zinvol om uit te voeren? Wat is de meest verstandige volgorde van het uitvoeren van maatregelen?

  Tijdens het gesprek worden onderwerpen als isolatie, ventilatie, verwarmen, verbruik, opwek en subsidie besproken. Verder kan je tips en tricks verwachten voor het verminderen van je energierekening. Het gesprek duurt 1 à 2 uur, afhankelijk van de grootte en de complexiteit van het gebouw. Is een adviesgesprek niet voldoende dan wordt aangeraden om een rapport op te laten stellen.

 • Energiescan of rapportage – wat houdt dat in?

  Wil jij je bedrijf of organisatie klaarmaken voor de toekomst? In dat geval kan een rapport met energiescan de juiste keuze zijn. Dit rapport biedt een diepgaande analyse van het energieverbruik en geeft antwoord op essentiële vragen, zoals: hoe verhoudt het verbruik zich tot dat van vergelijkbare bedrijven of organisaties? Welk deel van het gebouw verbruikt de meeste energie? En wat is de meest effectieve route naar een (aardgasvrije) toekomst? 

  Naast deze analyse behandelt het rapport ook financiële aspecten, en bevat het een uitgebreide tabel met maatregelen inclusief terugverdientijden. Voordat het rapport wordt opgesteld, brengt een van onze coaches een bezoek aan jouw locatie om de situatie ter plaatse te beoordelen. Na afronding van het rapport blijven we in contact om, indien gewenst, te assisteren bij de implementatie van de aanbevolen maatregelen. Ontdek hoe onze energiescan en rapportage jouw organisatie niet alleen toekomstbestendig maken, maar ook leiden tot kostenefficiënte stappen voor de lange termijn. 

 • Erkende-maatregelencheck – wat houdt dat in?

  Voor bedrijven en organisaties met een jaarlijks stroomverbruik van meer dan 50.000 kWh of een gasverbruik van meer dan 25.000 m3 is het verplicht om elke 4 jaar te rapporteren welke erkende energiebesparende maatregelen zijn getroffen, bekend als de informatieplicht. De verplichting om energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van minder dan vijf jaar te treffen noemt men de energiebesparingsplicht. 

  Rapporteren informatieplicht

  Het rapporteren van deze maatregelen kan complex zijn en veel tijd in beslag nemen. Hier bieden wij hulp. Onze coaches staan voor je klaar om het proces te vereenvoudigen. Een van onze coaches komt ter plaatse beoordelen welke erkende maatregelen al zijn geïmplementeerd en welke nog moeten worden uitgevoerd. Dit niet alleen om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen, maar ook om een efficiënte en gestroomlijnde aanpak te waarborgen.  

Subsidies en financiering