Leden

 • Waarom lid worden? 

  Wij hebben steun nodig om voor Apeldoorn een krachtige organisatie te zijn. Met meer leden bereiken we meer.

  • Door jouw financiele bijdrage van minimaal 10 euro per jaar steun je ons en kunnen wij meer doen.
  • Je bent lid van een actieve club. Als je dat wilt, kun je meedenken, meepraten, meebeslissen, vrijwilligerswerk doen.
  • Je kunt gebruik maken van voordelen, zoals informatie krijgen, een warmtecamera of CO2-meter lenen en meer.
 • Bereikt in 2023

  Alleen al in 2023 hebben we 2.552 Apeldoornse huishoudens, waarvan velen in energiearmoede, geholpen met energiebesparende maatregelen. Ze kregen gratis advies van energiecoaches, ledlampen, zuinige koelkasten, gordijnen etc..

  Ook stimuleerden we bewoners van Apeldoornse wijken in buurtaanpakprojecten elkaar te helpen bij verduurzaming. We financierden dit alles met gemeentelijke subsidies en opbrengsten uit onze zonneparken.

  Daarnaast wekten we voor ruim 9500 gezinnen lokaal schone energie op uit onze zonneparken die we financierden met crowdfunding.

 • Doel deA

  Het gebruik van fossiele energie heeft grote gevolgen voor het klimaat, de politiek, onze autonomie en ons welbevinden.

  Wij willen dat het gebruik van fossiele energie stopt en werken zelf aan oplossingen. Samen, lokaal onze eigen schone energie opwekken; mensen verbinden en helpen met verduurzamen, het werkt. En het geeft een positief gevoel. Dat proef je in onze coöperatie.

 • Wat is deA?
  • Een lokale, actieve ledenorganisatie.
  • Opgericht door Apeldoorners.

  Wat doen we?

  • Wij helpen bewoners minder energie te verbruiken en hun huis duurzamer te maken.
  • Wij wekken lokaal onze eigen schone energie op.
 • Wat is het verschil tussen lidmaatschap en klant zijn?

  Als lid ben je deel van de duurzame beweging die we vormen als coöperatie. De leden bepalen samen het beleid in de algemene vergadering. Daarnaast word je als lid uitgenodigd voor de ledenbijeenkomsten, ontvangt je de nieuwsbrief en heb je een platform voor uitwisseling van kennis, ideeën en ervaringen.

  Daarbij kun je ook energie afnemen van de coöperatie in samenwerking met Greenchoice. Je kunt dus lid én klant zijn van deA. Maar dat hoeft niet. Je kunt ook alleen lid zijn.

 • Kan ik actief worden als vrijwilliger?

  Ja, graag zelfs. deA kan altijd mensen gebruiken die hun kennis, kunde en ervaring willen inzetten. 

 • Ik woon niet in de gemeente Apeldoorn, kan ik lid worden?

  deA is bedoeld voor inwoners en bedrijven in de gemeente Apeldoorn. Maar als u buiten de gemeente Apeldoorn woont en de energiecoöperatie toch graag wilt steunen, kunt u wel lid worden.

 • Hoe hoog is de contributie?

  We vinden het belangrijk dat iedereen kan meedoen met onze coöperatie. Daarom kies je zelf hoeveel contributie je jaarlijks betaalt: het basistarief is € 25, is dit teveel voor je, kies dan het instaptarief: €10. Wil je de coöperatie steunen met een groter bedrag, kies dan het plustarief van €50.

  De contributie vormt één van de structurele inkomstenbronnen voor het uitvoeren van activiteiten binnen de coöperatie (zoals de algemene vergadering, themabijeenkomsten, et cetera.). De contributie wordt jaarlijks betaald via automatische incasso.

 • Ik wil als bedrijf/organisatie lid worden, kan dat?

  Ja, dat kan. Dezelfde voorwaarden gelden als voor natuurlijke personen.