Checklist warmtepomp

Werkgroep maakt checklist warmtepomp


Beschikbaar voor alle bewoners

Checklist warmtepomp

Na onze succesvolle buurtbijeenkomst over warmtepompen van 29 september 2022 is er een werkgroep aan de slag gegaan om een checklist warmtepompen te maken. Op internet is heel veel verschillende informatie over warmtepompen te vinden, vanuit veel verschillende invalshoeken, en soms elkaar tegensprekende informatie. Maar het is vooral heel veel.

Wij constateerden dan ook dat dit onderwerp veel systematischer en heel specifiek voor onze soort woningen is uit te werken. Een uitgebreide concept checklist is inmiddels gereed. Deze wordt nu getoetst door een vakspecialist van de gemeente en een Apeldoornse installateur, waarmee in de buurt al goede ervaringen zijn opgedaan. De geleverde commentaren zullen we bespreken en waar zinnig verwerken. Met het uiteindelijke doel is natuurlijk om deze checklist beschikbaar te stellen aan de bewoners van de Homerusstraat. De betreffende installateur is ook bereid een voorlichtingssessie voor ons te verzorgen. Je kunt je aanmelden via homerusenergiek@gmail.com.

Verdere mogelijke, al dan niet gezamenlijke acties worden nog verder onderzocht. Meer informatie volgt, zodra deze beschikbaar is.