Homerus Energiek

Warmetruiendag 2024

Warmetruiendag 2024

Het was alweer de 18e landelijke warmetruiendag, ook voor Homerus Energiek zolangzamerhand een traditie. Zo’n 25 buurtbewoners waaronder twee kinderen

Het rapport van de studenten Saxion

Het rapport van de studenten Saxion

De studenten hebben eind januari 2024 het onderzoeksrapport van 149 pagina’s aan de trekkers van Homerus Energiek opgeleverd. Het laat

Presentatie onderzoek studenten Saxion

Presentatie onderzoek studenten Saxion

Op 29 januari jl. was het gezellig druk op de bijeenkomst van Homerus Energiek bij onze buren Basisschool de Ontdekking.

Tussenresultaat onderzoek Saxion studenten

Tussenresultaat onderzoek Saxion studenten

Medio november hebben Adèle en Bart bij Hogeschool Saxion in Deventer een presentatie bijgewoond van de studenten, die onder meer

Homerusstraat 41 meest natuur- en klimaat vriendelijke tuin van Apeldoorn

Homerusstraat 41 meest natuur- en klimaat vriendelijke tuin van Apeldoorn

In het veranderende klimaat zijn er veel mogelijkheden om uw huis weerbaarder te maken. Zo kan het aanbrengen van meer

Gesprek met de klimaatburgemeester

Gesprek met de klimaatburgemeester

Hoe leuk is dat! In de klimaatweek, 30 oktober t/m 5 november 2023, kreeg ons buurtinitiatief Homerus Energiek de Apeldoornse

Hoog hangend fruit

Hoog hangend fruit

Misschien heeft u ze al gezien? De nieuwe ‘fruitbordjes hangen overal in de buurt! Wij hebben alle oude bordjes met

Nationaal Warmte Congres in Apeldoorn

Nationaal Warmte Congres in Apeldoorn

Adèle en Bart hebben op uitnodiging van de gemeente Apeldoorn het Nationale Warmte Congres bijgewoond. Een landelijk event met deelnemers

Groen dak

Groen dak

Van de zomer is er alweer een prachtig groen dak aangelegd in de Homerusstraat. Zo’n extra stukje groen vrolijkt het

Enquête Saxion Hogeschool

Enquête Saxion Hogeschool

In de vorige nieuwsbrief werd al het een en ander vermeld over de onderzoeksopdracht aan studenten van de Saxion Hogeschool

Invloed warmtepompen op het dashboard

Invloed warmtepompen op het dashboard

Op dit moment hebben vijf van alle op het dashboard aangesloten woningen een warmtepomp, waarvan er twee all electric zijn.

Warmtepompcheck deA

Warmtepompcheck deA

Duurzame energiecoöperatie Apeldoorn hield 27 juni  jl. een informatieavond over de warmtepomp als start van een actie om bewoners te

Eerste ervaringen met een all electric warmtepomp

Eerste ervaringen met een all electric warmtepomp

Homerus Energiek ging op bezoek bij Dominique en Mitchell, die ruim een half jaar geleden hier zijn komen wonen. Een

Onderzoeksopdracht Saxion Hogeschool

Onderzoeksopdracht Saxion Hogeschool

In 2024 zal onze buurt, als onderdeel van de wijk Sprenkelaar, “wijk van de toekomst” worden, waardoor er meer financiële

Nieuwe en betere sensoren 

Nieuwe en betere sensoren 

Hoewel individuele bewoners volgens de huidige sensoren niet meetbaar bijdragen aan de fijnstof concentratie in de buurt, blijft dit wel

Bijna 80% zonnepanelen in de Homerusstraat

Bijna 80% zonnepanelen in de Homerusstraat

In Nederland wekt nu één op de vier huishoudens eigen zonnestroom op. Waarvan 35% bij koopwoningen en 16% bij huurwoningen

Checklist warmtepomp

Checklist warmtepomp

Na onze succesvolle buurtbijeenkomst over warmtepompen van 29 september 2022 is er een werkgroep aan de slag gegaan om een

Fijnstofsensoren

Fijnstofsensoren

Wie regelmatig op ons dashboard de grafieken bekijkt van de fijnstofsensoren zal het zijn opgevallen dat die vaak behoorlijk hoge

25 aansluitingen op dashboard

25 aansluitingen op dashboard

Met trots vermelden we dat er nu al 25 woningen zijn aangesloten op ons dashboard. Het gemiddelde energieverbruik van onze

Warme beelden en truien

Warme beelden en truien

Na een succesvolle Warmetruiendag in 2020 gaven we op 10 februari 2023 een vervolg aan deze vrolijke en grootste nationale

Regiobijeenkomst virtuele energiecentrale 

Regiobijeenkomst virtuele energiecentrale 

Op 29 september j.l. was er in het stadhuis een bijeenkomst met als thema Virtuele energiecentrales: lokaal gemeenschappelijk energiemanagement, bestemd

Buurtbijeenkomst over warmtepomp

Buurtbijeenkomst over warmtepomp

Op 29 september 2022 heeft de werkgroep Warmtepompen van Homerus Energiek een buurtbijeenkomst georganiseerd in de aula van de om de

Actieplan Homerus Energiek

Actieplan Homerus Energiek

Begin dit jaar zijn we er weer vol voor gegaan en hebben we met een aantal buurtgenoten, Sofie, Michiel, Nanne,

Dashboard Homerus Energiek: voor jezelf en de buurt

Dashboard Homerus Energiek: voor jezelf en de buurt

Met de enquête hebben we geprobeerd een beeld te krijgen van factoren die het maximale verbruik en de opwek van

Overige resultaten Enquête 2022

Overige resultaten Enquête 2022

In onze buurt zijn nu 45 woningen met zonnepanelen oftewel 69 %. Dit aantal hebben we verkregen uit deze en

Barbecue en energiegebruik op dashboard Homerusstraat

Barbecue en energiegebruik op dashboard Homerusstraat

Wat de barbecue en de zonnepanelen doen in de Homerusstraat, is nu te zien op het dashboard van Homerus Energiek.

Uitslag van onze enquête: hoe verder?

Uitslag van onze enquête: hoe verder?

Ruim twee jaar geleden zijn we gestart met Homerus Energiek, een project waarbij we bewust willen omgaan met energie in

Capitalisation vervolg 'Ontwerp samen je eigen (virtuele) energiecentrale

Capitalisation vervolg 'Ontwerp samen je eigen (virtuele) energiecentrale

Met ons ontwerp MOOS (Minderen, Opwekken, Opslaan, Samen) werden we tweede, zoals u weet! We zijn nu geselecteerd om mee

Ja, de cv is ingeregeld!

Ja, de cv is ingeregeld!

Omdat 75% van de hr-keteleigenaren in Nederland onnodig veel gas verbruiken omdat de cv niet goed is ingeregeld. En om

Homerusstraat doet mee aan pilot BuitenBuurt

Homerusstraat doet mee aan pilot BuitenBuurt

In de Homerusstraat gaat binnenkort de pilot BuitenBuurt van start.  Deze pilot is ontwikkeld door de gemeente Apeldoorn in samenwerking

Homerus Energiek tweede geworden bij ontwerpwedstrijd voor eigen energiecentrale

Homerus Energiek tweede geworden bij ontwerpwedstrijd voor eigen energiecentrale

Homerus Energiek is tweede geworden bij de wedstrijd ‘Ontwerp samen je eigen (virtuele) energiecentrale”. Deze wedstrijd werd georganiseerd door de

Vrolijke eerste warmetruiendag op 7 februari

Vrolijke eerste warmetruiendag op 7 februari

Warme truien, gezelligheid en energieverbruik vergelijken: dat was de eerste Warmetruiendag in de Homerusstraat. Het was alweer de 14e nationale

Huiskamerbijeenkomsten Homerusstraat

Huiskamerbijeenkomsten Homerusstraat

De Huiskamerbijeenkosmten in de Homerusstraat zijn bedoeld om elkaar te inspireren, informeren, eventueel de handen in een te slaan en

18 december Ontwerp samen je eigen (virtuele) energiecentrale

18 december Ontwerp samen je eigen (virtuele) energiecentrale

Misschien is het u ook ter ore gekomen of heeft u het gelezen? De gemeente Apeldoorn heeft een wedstrijd uitgeschreven

Menukaart Homerusstraat

Menukaart Homerusstraat

In de nieuwsbrief kondigden we hem al aan: de Menukaart Energiebesparende Maatregelen, specifiek toegesneden op de Homerusstraat. Die is klaar!Het

Opvang hemelwater bezoekerstoiletten Kinderboerderij

Opvang hemelwater bezoekerstoiletten Kinderboerderij

Wij ontvingen het volgende bericht van Bertus Pols van de Kinderboerderij.“Graag wil ik kenbaar maken aan alle buurtbewoners, dat morgen

Test je dubbel glas

Test je dubbel glas

Heb je gewoon dubbel glas? Of misschien HR++? Zo zoek je het uit.  Test 1: Check de codes in de

Warmtekansenkaart, kijk wat dat voor onze buurt betekent!

Warmtekansenkaart, kijk wat dat voor onze buurt betekent!

Gemeente Apeldoorn heeft een warmtekansenkaart door CE Delft laten ontwikkelen. Deze werd 17 oktober 2018 in de gemeenteraad gepresenteerd. Sindsdien

Eerste buurtavond Homerusstraat

Eerste buurtavond Homerusstraat

Overal in Nederland worden stappen gezet om over te schakelen op duurzame, schone energie. Op termijn wordt aardgas voor woningen

Resultaten Buurtenquête Homerusstraat

Resultaten Buurtenquête Homerusstraat

Uitkomst van de enquête die we in de afgelopen maanden hebben gehouden onder de bewoners van de Homerusstraat.  (70% van

Programma gasloos verwarmen Homerusstraat

Programma gasloos verwarmen Homerusstraat

Dinsdag 5 maart was onze eerste informatieavond. Een avond om kennis met elkaar te maken en kennis te delen. De

Dinsdag 5 maart 20.00 Homerus Energiek

Dinsdag 5 maart 20.00 Homerus Energiek

Op dinsdag 5 maart om 20.00 uur belegt de werkgroep Energiek Homerus een avond voor bewoners van de Homerusstraat om