Homerus Energiek

Regiobijeenkomst virtuele energiecentrale 

Regiobijeenkomst virtuele energiecentrale 

Op 29 september j.l. was er in het stadhuis een bijeenkomst met als thema Virtuele energiecentrales: lokaal gemeenschappelijk energiemanagement, bestemd

Buurtbijeenkomst over warmtepomp

Buurtbijeenkomst over warmtepomp

Op 29 september 2022 heeft de werkgroep Warmtepompen van Homerus Energiek een buurtbijeenkomst georganiseerd in de aula van de om de

Actieplan Homerus Energiek

Actieplan Homerus Energiek

Begin dit jaar zijn we er weer vol voor gegaan en hebben we met een aantal buurtgenoten, Sofie, Michiel, Nanne,

Dashboard Homerus Energiek: voor jezelf en de buurt

Dashboard Homerus Energiek: voor jezelf en de buurt

Met de enquête hebben we geprobeerd een beeld te krijgen van factoren die het maximale verbruik en de opwek van

Overige resultaten Enquête 2022

Overige resultaten Enquête 2022

In onze buurt zijn nu 45 woningen met zonnepanelen oftewel 69 %. Dit aantal hebben we verkregen uit deze en

Barbecue en energiegebruik op dashboard Homerusstraat

Barbecue en energiegebruik op dashboard Homerusstraat

Wat de barbecue en de zonnepanelen doen in de Homerusstraat, is nu te zien op het dashboard van Homerus Energiek.