Regiobijeenkomst virtuele energiecentrale 

Regiobijeenkomst virtuele energiecentrale 

Op 29 september j.l. was er in het stadhuis een bijeenkomst met als thema Virtuele energiecentrales: lokaal gemeenschappelijk energiemanagement, bestemd voor geïnteresseerde burgers en bedrijven, maar ook voor energiecoöperaties en beleidsmakers.  Adèle Reiss en Bart Bokhorst hebben daar een presentatie gehouden over ons initiatief Homerus Energiek.

Je kunt deze presentatie hier bekijken.

Op deze avond waren er 29 toehoorders, terwijl men de presentaties en discussie ook digitaal kon volgen. Wij kijken terug op een zeer geslaagde avond.