Enquête Saxion Hogeschool

Enquête Saxion Hogeschool


binnenkort in de bus

Enquête Saxion Hogeschool

In de vorige nieuwsbrief werd al het een en ander vermeld over de onderzoeksopdracht aan studenten van de Saxion Hogeschool om ons verder te ondersteunen bij de warmtetransitie van onze buurt. Inmiddels hebben we uitgebreid met een enthousiaste groep studenten gesproken en ze door de buurt rondgeleid.

Om hun onderzoek zo goed en zo scherp mogelijk af te kunnen stemmen op zowel de woonomstandigheden in de buurt als op de wensen van de bewoners, krijgt u binnenkort de vraag om een enquête in te vullen. Deze enquête komt door de brievenbus bij u binnen, maar wordt ook via Homerus Energiek digitaal aan u toegezonden. Natuurlijk hopen wij van harte dat u meewerkt aan deze enquête en ‘m allemaal invult. Dat is niet alleen prettig voor de studenten, het is ook leuk en nuttig voor de buurt. Zo immers kunnen we ons optimaal voorbereiden op het komende jaar, waarin we als deel van de Sprenkelaar met ons allen ‘Wijk van de toekomst’ worden. De enquête komt eraan. Binnenkort. Dus hou de brievenbus en de mail in de gaten.