Dashboard Homerus Energiek: voor jezelf en de buurt

Dashboard Homerus Energiek: voor jezelf en de buurt

Met de enquête hebben we geprobeerd een beeld te krijgen van factoren die het maximale verbruik en de opwek van elektra in de Homerusstraat bepalen. Het belang hiervan is om na te gaan of het netwerk van Liander voor onze buurt, de capaciteit die we gezamenlijk verbruiken en opwekken, aan kan.

Zoals u heeft kunnen lezen of heeft gehoord, baart de capaciteit van het elektra-netwerk in Nederland zorgen en moeten er prioriteiten worden gesteld bij het vergroten van die capaciteit. Doordat we met elkaar steeds meer elektra gaan verbruiken (denk onder meer aan warmtepompen en opladen elektrische fietsen en auto’s), bestaat de kans dat het netwerk (d.w.z. onze buurt-trafo) overbelast raakt en we ‘eruit klappen’ en zonder stroom komen te zitten.

Met behulp van ons dashboard en inventarisaties via een enquête proberen we deze ontwikkelingen in de gaten te houden. En met een meet- en regelsysteem kunnen we op termijn vraag en aanbod van elektra in de buurt meer op elkaar afstemmen en door afspraken eventuele overbelasting kunnen voorkomen. Het dashboard kunt u zien als een voorloper van zo’n systeem.

Hoe meer mensen meedoen aan ons dashboard, hoe nauwkeuriger de metingen zijn en hoe beter we de buurtbelangen kunnen managen. Op dit moment zijn we overigens bezig nieuwe functies aan het dashboard toe te laten voegen, zoals het downloaden van historische energiegegevens, het tonen van het sluipverbruik en totale gegevens van de aangesloten woningen.

Het meedoen aan het dashboard gebeurt anoniem. De verbruiks- en opwek cijfers die te zien zijn, zijn een gemiddelde van de deelnemende huishoudens. Diegenen die aangesloten zijn, kunnen zelf door het invoeren van een code hun eigen gebruik per 24 of 48 uur, een week, maand of jaar zien en vergelijken met het gemiddelde van de buurt.

Mocht u zich nog niet hebben aangemeld voor het uitlezen van uw energieverbruik ten behoeve van het dashboard en wilt u alsnog meedoen, dat kan. Stuur ons een mailtje, waarin u aangeeft mee te willen doen met naam en huisnummer. Mocht u alsnog de gehele enquête willen invullen, laat ons dat dan ook weten.