Nogmaals waterstof

Nogmaals waterstof

In nieuwsbrief 17 berichtten wij al dat waterstof de komende jaren alleen voor industriële doeleinden zal worden ingezet en dat deze technologie voor particulieren voorlopig niet wordt overwogen. In opdracht van de Gemeente Apeldoorn heeft er afgelopen jaar desondanks onderzoek plaatsgevonden naar waterstof als eindoplossing voor de wijk de Parken. Conclusie uit het rapport: De kans is klein dat er vóór 2050 waterstof beschikbaar komt voor de bebouwde omgeving via een aansluiting op de (inter-)nationale waterstof infrastructuur.

Eind mei werd bekend dat ook Bosch, die waterstofketels kan produceren, vooralsnog geen toekomst ziet voor een waterstofketel. Voorafgaand hieraan was het Duitse concern bij veel pilots en ook bij de lobby voor verwarming met waterstof betrokken. Stefan Thiel, vice president sales bij Bosch Home Comfort, verwacht echter niet dat er een wijdverbreid waterstofnetwerk zal komen.
“Waterstof is belangrijk in de transitie. We hebben het nodig in de industrie, in luchtvaart en transport. Sectoren waar er geen alternatief is voor verbranding”, aldus Thiel in een interview.

Zie ook:

En ook: