Uitslag van onze enquête: hoe verder?

Uitslag van onze enquête: hoe verder?

Ruim twee jaar geleden zijn we gestart met Homerus Energiek, een project waarbij we bewust willen omgaan met energie in onze straat. Voor de voortgang van ons project in het komende jaar hebben we opnieuw input gevraagd van buurtbewoners. Hartelijk bedankt iedereen. Lees hier de resultaten.

Energieverbruik

Iets meer dan de helft van de bewoners van de Homerusstraat heeft de enquête ingevuld.Het gemiddelde energieverbruik per woning was voor gas 1964 m3 en 3159 kWh voor stroomverbruik. Bij sommige woningen is het verbruik zeer afwijkend. Lage verbruikscijfers van gas zijn waarschijnlijk niet geschikt als referentie, omdat er sprake kan zijn bijstoken met houtkachels. Bij significant hoger verbruik dan gemiddeld bevelen wij aan dit te analyseren. Homerus Energiek kan daarbij ondersteuning bieden dus vraag ons gerust!
Bijna de helft van de woningen in de enquête heeft groene energie. Hier valt nog winst te behalen qua duurzaamheid! Bijna tweederde van de woningen in de enquête heeft energielabel B, bijna eenderde A. Uitzondering zijn twee C labels en een D label.

Zonnepanelen

Uit eerdere tellingen in de buurt, blijkt dat we veel meer zonnepanelen en elektrische auto’s met z’n allen bezitten als dat uit de enquête naar voren kwam. Daarnaast was bij een groot aantal woningen de opwek nog niet bekend, doordat de panelen pas gelegd waren. Het onderdeel zonnepanelen gaan we opnieuw inventariseren om een werkelijk beeld te krijgen van wat we in totaal met de buurt opwekken. Dat is belangrijk te weten als we verder gaan met een eigen energiecentrale voor de Homerusstraat.
De gegevens uit de enquête lieten zien dat het gemiddelde aantal zonnepanelen per huis 16 is, dat de gemiddelde opbrengst 2811 per woning is en dat we per woning gemiddeld 127 kWh minder opwekken dan dat we verbruiken. We komen op basis van de gegevens uit de enquête uit op een totale opwek in de straat van ca. 73.000 kWh. De totale opwek na de hertelling zal ongetwijfeld een stuk hoger liggen. Er zijn 4 elektrische auto’s en 3 laadpalen opgegeven.
Uit de helft van de ingevulde enquêteformulieren blijkt dat men kansen ziet, deels onder voorwaarden van voldoende rendement, voor deelname aan een collectief zonnedak.

Verwarming en koken

De cv-ketels zijn gemiddeld negen jaar oud. In 64% van de woningen worden vloerverwarming en radiatoren in combinatie gebruikt en bij 36% alleen radiatoren.
Zes bewoners zijn van plan de ketel over vijf jaar te vervangen, zes eerder en tien later. Opvallend is de meesten bewoners aangeven bij vervanging van de ketel te denken aan een hybride warmtepomp al dan niet in combinatie met warmtepomp of gasketel. Hier ligt misschien een kans voor een gezamenlijke actie! In 75% van de woningen wordt elektrisch gekookt.
De enquête heeft een nieuw werkgroeplid opgeleverd en twee bewoners die incidenteel de handen uit de mouwen willen steken. Wij gaan bespreken welke stappen we nu verder kunnen ondernemen op basis van de uitkomst van onze enquête. U hoort hierover nog van ons. Heeft u nog vragen, laat het ons weten.