Eerste ervaringen met een all electric warmtepomp

Jong gezin gaat voor warmtepomp


Inclusief zonnepanelen

Eerste ervaringen met een all electric warmtepomp

Homerus Energiek ging op bezoek bij Dominique en Mitchell, die ruim een half jaar geleden hier zijn komen wonen. Een gezin met heel jonge kinderen; Karlijn van 2 jaar en Daan van net een paar maanden oud.

Het echtpaar heeft veel geïnvesteerd in verbeteringen aan het bestaande huis, zo is onder meer de benedenverdieping van vloerverwarming voorzien. Ondanks dat er op de begane grond erg veel ramen zijn, hebben ze het bestaande dubbelglas toch niet vervangen door HR++ glas; dit omdat de investering niet opweegt tegen het profijt van de betere isolatie.

Eind vorig jaar, toen ze nog maar net waren verhuisd, begaf de cvketel het. Aanleiding voor hen, mede ook vanwege de hoge gasprijzen, om dan toch maar gelijk over te gaan naar de hybride warmtepomp. Op hun vraag over de meerkosten voor all electric, bleek het te gaan om ongeveer één derde extra. Bovendien moest ook de meterkast geheel worden herzien, een kostenpost van zo’n 1200 euro. Daar kwam nog bij dat alleen Liander de aansluiting met de 3-fasen kabel mag maken en dat daar een wachttijd voor gold van maar liefst vier hele maanden, waarop niet was gerekend. Hierdoor moest ter overbrugging van die periode, om de beperkt draaiende all electric aan te vullen, vooral voor warm water, nog tijdelijk een cv worden geïnstalleerd. De all electric-kast bevat al deze elementen in één apparaat, ook de boiler.

Dominique en Mitchell zijn buitengewoon tevreden over de installatie door de gekozen, zelfstandig werkende installateur, die in principe alleen in Apeldoorn werkzaam is. Deze heeft ook gelijk een extra set zonnepanelen geïnstalleerd en dat alles binnen een uiterst korte lever- en installatietijd en rekening houdend met alle wensen. Van harte aanbevolen dus, deze installateur, aldus Mitchell en Dominique!

De test of de all electric voldoende warmte kan leveren bij een echte vorstperiode heeft uiteraard nog niet kunnen plaatsvinden, maar bij een enkele graad boven nul leverde de all electric voldoende comfort op, inclusief voor de geheel te verwarmen eerste verdieping. De hoge temperatuur radiatoren zijn overigens gewoon in gebruik gebleven, wel aangevuld met radiatorventilatoren om de effectiviteit van de warmteafgifte te vergroten.

Homerus Energiek tekent hierbij aan dat bij de gemeente voor dergelijke investeringen in duurzaamheid een lening tegen zeer gunstige voorwaarden is te verkrijgen. En er zijn geen kosten voor gas meer met zo’n installatie. Als men het gas laat afsluiten dan vervallen ook de vastrecht kosten voor de aansluiting. In combinatie met eigen opwekking van elektra via zonnepanelen kan dat voordelig uitkomen.