Onderzoeksopdracht Saxion Hogeschool

Saxion Hogeschool gaat opdracht voor Homerus Energiek uitvoeren


Ondersteuning in voorbereiding warmtetransitie

Onderzoeksopdracht Saxion Hogeschool

In 2024 zal onze buurt, als onderdeel van de wijk Sprenkelaar, “wijk van de toekomst” worden, waardoor er meer financiële middelen beschikbaar zullen zijn voor de warmtetransitie. Met de gemeente Apeldoorn en Saxion Hogeschool Deventer hebben we overleg gevoerd om te bezien of Saxion een onderzoeksopdracht kan uitvoeren om Homerus Energiek verder te ondersteunen in de voorbereidingen op de warmtetransitie. Een dergelijke onderzoeksopdracht kan, naar wij hopen, alvast verkennen welke mogelijkheden er zijn voor de specifieke situatie van onze buurt. Zo komen we straks beslagen ten ijs als er daadwerkelijk besluiten moeten worden genomen.

Een belangrijk aandachtspunt bij dit onderzoek is de vraag of er gezamenlijke oplossingen denkbaar zijn. Andere vragen zijn:

  • Wat zou dat betekenen voor Liander?
  • Welke kansen/problemen zijn er in de ruimtelijke omgeving?
  • Zijn er mogelijkheden voor energie opslag in de buurt?
  • Hoe zit het met regelgeving, eigenaarschap en kosten?
  • Zijn er mogelijkheden om deel te nemen aan een pilot, eventueel met andere partijen?
  • Welke stappen er kunnen worden gezet voor een verdere uitbouw van ons dashboard, passend bij de buurt? En welke gezamenlijk oplossingen zijn er voor onze buurt op weg naar een eigen energie beheersysteem.

De eerste fase van het onderzoek zal  waarschijnlijk inventariserend van karakter zijn en in principe door studenten worden uitgevoerd onder deskundige leiding.