Alle vragen van de bewoners beantwoord

Alle vragen van de bewoners beantwoord

In de stemming die we in februari gehouden hebben, stond de vraag naar de voorkeursoptie centraal en daarnaast was er ruimte voor het stellen van vragen. In de terugkoppeling over de uitslag dat 81% kiest voor de optie duurzaam gasnet, hebben we ook direct een overzicht van alle gestelde vragen opgenomen.
Alle gestelde vragen en gemaakte opmerkingen zijn nu ook beantwoord. In de bijlage vindt u alle vragen en de bijbehorende antwoorden. Een deel van de vragen en antwoorden zullen we ook verwerken in de veel gestelde vragen op de website.
   
Antwoorden op de gestelde vragen De Parken