deA | De Parken | Apeldoorn

De Initiatiefgroep Duurzame Parken organiseert regelmatig webinars

met interessante onderwerpen en sprekers

De WarmteWijzer helpt je met het maken van een keuze

voor het alternatief voor aardgas

Duurzame Parken

De gemeente Apeldoorn heeft De Parken aangewezen als een van de vier aardgasloze pilotwijken van het programma Wijk van de Toekomst. De Parken is in vele opzichten een interessante wijk, groen en monumentaal. Niet voor niets aangewezen als rijksbeschermd stadsgezicht, een waarde die we willen behouden. Maar we willen ook in De Parken over op duurzame energie. Een mooie opgave die ook extra kansen biedt.

Initiatiefgroep Duurzame Parken

Dat is één van de redenen dat in onze wijk de initiatiefgroep Duurzame Parken is ontstaan. Een groep van inmiddels circa 50 bewoners die zich actief bezighoudt met de vraag - Wat wordt het alternatief voor aardgas voor onze wijk en hoe gaan we dat aanpakken? De initiatiefgroep wordt daarbij ondersteund door Michael Boddeke van deA en energieregisseur Albert van Dam, die beiden door de gemeente betaald worden. Naast de gemeente is ook de wijkraad nauw betrokken bij het project Duurzame Parken.

Van vergezicht naar realisatie

De noodzaak is groot en onze ambitie is stevig. Ons ultieme einddoel is namelijk om binnen één generatie (25 jaar) in onze wijk geen fossiele energie meer te gebruiken voor wonen, werken en verplaatsen. Alle stroom die we dan gebruiken is duurzaam opgewekt, ook die voor het ‘tanken’ van onze auto’s. En alle gebouwen in onze wijk verwarmen we dan niet meer met aardgas. Voor het waarmaken van onze ambitie kiezen we voor een stap-voor-stap aanpak, met een herkenbaar resultaat na 3, 10 en dus 25 jaar.

Begin 2021 spreken de bewoners hun voorkeur uit.

Het idee is om begin 2021 als wijk tot een voorkeur voor een alternatief voor aardgas te komen. Hierna is er nog tien jaar de tijd om het alternatief geheel te realiseren Een eerste verkenning heeft vijf mogelijke alternatieven opgeleverd. Alternatieven die ook met de gemeente zijn gedeeld. Ze zijn terug te vinden in de Energiespecial (Een speciale uitgave van het Parkenblad) die in september huis aan huis is bezorgd. Een ook te downloaden via de link op deze pagina.

Nader onderzoek is nodig

De initiatiefgroep Duurzame Parken maakt zich sterk voor een goed beslisproces dat begin 2021 moet leiden tot een door de wijk gedragen oplossing. Om dit beslisproces goed vorm te geven, is er begin dit jaar een peiling onder de bewoners gehouden.

Een belangrijke uitkomst uit de peiling was dat veel bewoners aangaven nog geen keuze te kunnen maken. Om die reden zal eind juni een onderzoeksbureau de opdracht krijgen om de verschillende opties verder te onderzoeken. Het resultaat moet een helder en concreet beeld opleveren van de drie verschillende opties en combinatie van opties voor de situatie van De Parken, waarbij de gehele energieketen in beeld wordt gebracht. Een resultaat dat bewoners moet helpen om begin 2021 hun voorkeur voor het alternatief voor aardgas te bepalen.

 

De Parken, pilotwijk van de toekomst

blijf op de hoogte van het project Duurzame Parken