We gebruiken minder: daling gas- en elektriciteitsverbruik in de Parken

We gebruiken minder: daling gas- en elektriciteitsverbruik in de Parken

Vergeleken met vorig jaar hebben we in de Parken minder gas en elektriciteit verbruikt. Een gemiddeld huishouden in De Parken verbruikte in 2020 gemiddeld 3.437 m3 gas en 6.626 kWh elektra per jaar. Dat komt overeen met CO2-uitstoot van 9.619 kg per jaar.
Uitgangspunten voor de berekeningen zijn 1.884 kg CO2 per m3 aardgas en 0,475 kg CO2 per kWh elektriciteit. Daarbij is de aanname dat de bron voor de elektriciteit onbekend is. Als alle elektriciteit in de wijk groen wordt ingekocht (met Garantie Van Oorsprong dan daalt de hoeveelheid CO2 voor elektriciteit naar 0 kg.

Gas en het elektriciteitsverbruik is iets afgenomen


Zowel het gemiddelde gas- als het elektriciteitsverbruik is iets afgenomen ten opzichte van 2019. Blijkbaar zijn steeds meer mensen zich bewust van de mogelijkheden om het gasverbruik te verminderen. Met isoleren verhoogt u het comfort in huis en verlaagt u de gasrekening. Wat ook hielp: 2020 was niet zo koud. Dat zie je direct terug in het gasverbruik.
 
 
 

 

Energieverbruik in De Parken in de afgelopen jaren


Jaarlijks een daling bij het gemiddelde elektra-verbruik

Vanaf 2015 zien we jaarlijks een daling bij het gemiddelde elektra-verbruik (zie grafiek gemiddeld). Het aantal aansluitingen (woningen) in de wijk is echter toegenomen. Daardoor gaat het totale gebruik in de wijk omhoog (zie grafiek totaal, met rechts het aantal aansluitingen voor elektra). Ook komen er in de wijk steeds meer elektrische auto’s. Hierdoor gaat het totale elektriciteitsverbruik ook omhoog.

Gasverbruik sterk beïnvloed door aantal koude dagen

Het gemiddelde gasverbruik in de wijk daalt langzaam. Het gasverbruik (vooral voor verwarming) wordt sterk beïnvloed door het aantal koude dagen in een jaar. Maar ook als we het gasverbruik corrigeren naar weersinvloeden, zien we een verdere daling van het gemiddelde verbruik (rechter grafiek).
Het thuiswerken vanwege de Corona-maatregelen zal ook effect hebben in het gas- en elektraverbruik. We zijn afgelopen jaar veel meer thuis geweest en is daarmee de verwarming en de verlichting vaker aan.

Isolatie is belangrijk

Om het gasverbruik verder te verlagen is isolatie belangrijk. Door hiermee aan de slag te gaan, is het gasverbruik met grofweg 10% – 35% te verminderen. De grootste slag is echter te slaan met de inzet van een hybride warmtepomp. Natuurlijk alleen als uw huis en afgiftesysteem geschikt is voor een warmtepomp.

De jaarlijkse rekening

De gemiddelde energierekening in De Parken is € 4.171 per jaar (€ 348 per maand). Hiervan is € 2.715 voor gas (65%) en € 1.456 voor elektriciteit (35%). Dit o.b.v. het gemiddelde prijspeil van 2020. De vaste maandelijkse kosten van de energieleverancier en de netbeheerder zijn hier niet in meegenomen. Ook dit maakt duidelijk: als u wilt besparen, ga dan vooral aan de slag met verminderen van het gasverbruik.
De Parken Isolatiemaatregelen