Fase twee van start

We hebben veel handen en hoofden nodig!


van jullie als bewoners

Fase twee van start

Op 22 februari maakte ons project Duurzame Parken een doorstart. Voortbordurend op de initiatieven en het vele werk van de voormalige kerngroep, in samenwerking met energiecoöperatie deA, schakelen we de komende tijd over op een nieuwe organisatievorm, daarbij ondersteund door de gemeente. En daarvoor hebben we veel handen en hoofden nodig! Van jullie als bewoners.

De basis van onze nieuwe organisatievorm zijn zes werkgroepen

  • Huis & Haard: Wat kunnen we nu al en de komende jaren doen om ons huis te verduurzamen?
  • Infrastructuur: Hoe gaat de toekomstige energievoorziening eruit zien?
  • Subsidies & financiering: Welke ‘potjes’ zijn er allemaal? En hoe kunnen we daar optimaal gebruik van maken?
  • Monumenten & beschermd stadsgezicht: Sommige maatregelen die we willen nemen, stuiten op regels en bezwaren. Wat zijn die, en hoe kunnen we daarmee omgaan?
  • Energiecoöperatie: Het doel is om zo snel mogelijk een coöperatie op te richten, waardoor we zoveel mogelijk in eigen hand kunnen houden. Overigens is het oprichten daarvan ook een van de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de rijksbijdrage van 4 miljoen.
  • Communicatie & participatie: Hoe krijgen we zoveel mogelijk bewoners mee in het hele traject, ieder binnen de eigen mogelijkheden?

Vanuit iedere werkgroep neemt één lid deel aan de Initiatiefgroep, waar alle activiteiten samenkomen om de samenhang, planning en control in de gaten te houden.

Een aantal enthousiaste meedenkers en –doeners hebben zich al aangemeld voor de bemensing van de werkgroepen. Maar vooral voor subsidies & financiering, coöperatie, infrastructuur en monumenten & beschermd stadsgezicht zijn we op zoek naar versterking. Ben je of ken je iemand in de wijk die daarvoor zou voelen? Neem dan contact op met Gerard Ogink

Verder krijgen we vanuit de gemeente ondersteuning in de persoon van een procesmanager voor de Duurzame Parken. De werving daarvoor start een dezer dagen.

De Parken

Wijk van de Toekomst

De gemeente Apeldoorn heeft De Parken aangewezen als een van de vier aardgasloze pilotwijken van het programma Wijk van de Toekomst.