De Parken

De Parken gaat over op duurzame energie


een mooie opgave die ook extra kansen biedt

De Parken

Begin 2018 heeft de gemeente Apeldoorn De Parken aangewezen als een van de vier aardgasloze pilotwijken van het programma Wijk van de Toekomst.

Bewoners aan de slag

Samen met bewoners is drie jaar gewerkt binnen het project Duurzame Parken aan de vraag – Wat wordt het alternatief voor aardgas voor onze wijk en hoe gaan we dat aanpakken? Deze drie jaar zijn afgerond met een stemming onder de bewoners waarin zij hun voorkeur konden uitspreken voor het alternatief voor aardgas. De bewoners zijn daarbij ondersteund door Michael Boddeke van deA en energieregisseur Albert van Dam, die beiden door de gemeente betaald werden. Naast de gemeente is ook de wijkraad nauw betrokken bij het project Duurzame Parken.

Peiling onder de bewoners

Begin 2020 is een peiling onder de bewoners gehouden waarin meer dan helft van de bewoners meedeed. Uit de peiling bleek dat veel bewoners nog geen keuze konden maken en meer informatie nodig hadden. Om die reden is eind juni 2020 aan onderzoeksbureau Witteveen+Bos de opdracht verstrekt om de verschillende opties verder te onderzoeken.

November 2020 is het rapport opgeleverd waarin de drie opties nader zijn uitgewerkt op met name de aspecten duurzaamheid en kosten. Rapport en Warmtewijzer zijn te downloaden.

Energieregisseur
De Parken
“Heb je vragen? Ik kan je helpen de volgende stappen te zetten op het gebied van verduurzaming in je eigen huis, en/of helpen bij vragen over de WarmteWijzer.” Albert van Dam

Bewoners spreken hun voorkeur uit

In februari 2021 is aan alle bewoners van De Parken de vraag voorgelegd wat zij als hun voorkeursoptie zien als het gaat om het alternatief voor aardgas. Aan deze stemming heeft 45% van de bewoners meegedaan en koos 81% van hen voor de optie: een duurzaam gasnet met een hybride warmtepomp..

Gemeente borgt keuze in Transitievisie Warmte

De gemeente heeft de voorkeur van de bewoners opgenomen in de Transitievisie Warmte, die in december 2021 door de gemeenteraad is vastgesteld.

Welke optie heeft uw voorkeur met de huidige kennis?
Op eigen benen

Op eigen benen

Vanaf de start van ons project Duurzame Parken zijn we goed ondersteund door duurzame energiecoöperatie deA, in de persoon van

Samen aan de slag

Samen aan de slag

Binnen het project Duurzame Parken zijn nu zes werkgroepen aan het werk: 1. Huis & Haard Wat kunnen we nu

Gasverbruik in 2021 gedaald

Gasverbruik in 2021 gedaald

Goed nieuws: Het gemiddelde gasverbruik in De Parken is omlaag gegaan, terwijl het afgelopen jaar kouder was dan 2020, en

Fase twee van start

Fase twee van start

Op 22 februari maakte ons project Duurzame Parken een doorstart. Voortbordurend op de initiatieven en het vele werk van de

Waterstof, terug naar de middelbare school

Waterstof, terug naar de middelbare school

Lekker proefjes doen met lawaai en vuur! De deelnemers aan de excursie bij KIWA aan de Wilmersdorf werden op 27

Transitievisie Warmte van de gemeente in de maak

Transitievisie Warmte van de gemeente in de maak

Op 7 oktober kun je van 15:00 tot 19:00 uur in gebouw Irene aan de Koninginnelaan naar een inloopmiddag van

Mooie kans op subsidie voor De Parken

Mooie kans op subsidie voor De Parken

De gemeente wil voor de wijk De Parken een aanvraag doen bij het Programma Aardgasvrije Wijken. We beschouwen dit als

Warmtepompen in de Parken: dit zijn de regels

Warmtepompen in de Parken: dit zijn de regels

Voor het plaatsen van een (hybride) warmtepomp in De Parken gelden regels. Dat zit hem vooral in de plaatsing ervan,

We gebruiken minder: daling gas- en elektriciteitsverbruik in de Parken

We gebruiken minder: daling gas- en elektriciteitsverbruik in de Parken

Vergeleken met vorig jaar hebben we in de Parken minder gas en elektriciteit verbruikt. Een gemiddeld huishouden in De Parken

De grenzen van De Parken

Zeker voor nieuwe bewoners van onze wijk is niet altijd duidelijk hoe de grenzen van De Parken lopen. Dat is met name relevant als we onze energieregisseur willen inschakelen. Die ‘mag’ namelijk formeel alleen de bewoners van de woningen in onze wijk adviseren. Daarom hierbij het plaatje met de omtrekken van De Parken.

De Parken

De grenzen van De Parken

Veelgestelde vragen

 • Ik wil graag gas houden. Kan dat ook?

  Dat kan, in de optie duurzaam gas blijven we ook nog een tijdje op het aardgas en zetten we in op besparing middels isoleren en hybride warmtepompen en gaan we op den duur over naar groengas of waterstof.

 • Welke isolerende maatregelen moet ik treffen? En hoe zit het met isolatie en monumenten?

  Voor alle warmteoplossingen is het advies om te zorgen voor goede isolatie in de woning. Soms is dat best lastig en kostbaar. De overheid biedt subsidiemogelijkheden voor isolatie. U kunt de hulp inroepen van de energiecoach om met u mee te denken over de isolatie-mogelijkheden.

 • Wat is een hybride warmtepomp?

  Met een warmtepomp verwarm je -net als een cv-ketel- je woning. Een warmtepomp onttrekt warmte aan natuurlijke warmtebronnen, zoals de buitenlucht, de aarde of het grondwater. Deze warmte verwarmt vervolgens water of je cv-installatie. Het doet denken aan de werking van een koelkast.

  Een hybride warmtepomp is een combinatie van een warmtepomp met een gasgestookte hr-ketel. Doorgaans houdt de elektrische warmtepomp de temperatuur in huis aangenaam. Als het ’s winters heel koud is, kan de gasgestookte cv-ketel bijspringen. Met de huidige warme winters (op enkele dagen na) zal de hybride veel gebruik maken van de zachte buitenlucht. Het gasverbruik gaat bij een hybride systeem dus meteen behoorlijk omlaag!

  Ook niet onbelangrijk: je woning maakt stappen qua energielabel! Dat kan gunstig zijn bij een aanvraag/verlenging van je hypotheek.

Portretten

Meer portretten
Ben van Assema
We hebben ook de binnenmuren en vloeren laten isoleren. Dat draagt eveneens bij aan het comfort én lagere energierekening. En wat ook prettig is: de Monumentenwacht is enthousiast Ben van Assema
energiecoach
Hans Schaap, “We willen er werk van maken om de aarde beter achter te laten”
Een monumentaal pand verduurzamen is een klus op zich, zeker als je zoals de familie Schaap voor energieneutraal gaat. Hans Schaap
Marten Broekens, huisarts en parkbewoner
Wij liepen al langer met het idee om ons huis (beter) te gaan isoleren. In een oud huis (beschermd stadsgezicht) met steens muren en enkel glas heb je het al snel koud. Marten Broekens
Concrete isolatiestappen: de spouwmuur van Jan
Pas onlangs is er materiaal op de markt gekomen dat géén vochtproblemen meer veroorzaakt. En dus konden we er alsnog mee aan de slag. Jan Viljeer
Albert van Dam, energieregisseur De Parken
Ik ga graag het gesprek aan met de mensen in De Parken over verduurzaming van hun woning. Geef daarbij tips over het kunnen verminderen van het energieverbruik. Albert van Dam
Energieregisseur
We ontvangen daar geen provisie voor

Zoek je een bedrijf om je klus uit te voeren?

Onze coöperatie helpt je met een offerte of specialistisch advies