Duurzame Parken biedt perspectief

Duurzame Parken biedt perspectief

Begin 2018 heeft de gemeente Apeldoorn De Parken aangewezen als een van de vier aardgasloze pilotwijken van het programma Wijk van de Toekomst. In het kader daarvan is het project Duurzame Parken van start gegaan. De eerste drie jaar van het project is in februari afgesloten met een stemming waarbij bewoners hun voorkeur konden uitspreken voor het alternatief voor aardgas. En nu is het tijd voor de volgende fase van het project.

Even heel kort terugblikken

In de afgelopen drie jaar hebben bewoners van De Parken het aantal opties voor een alternatief voor aardgas stapsgewijs teruggebracht van vijf naar drie en uiteindelijk naar één voorkeursoplossing. Een zeer ruime meerderheid heeft in de stemming de voorkeur uitgesproken voor Een gasnet met duurzaam gas en een hybride warmtepomp.
In de volgens fase die nu aanbreekt gaan we werken aan het realiseren van een aardgasvrije De Parken. Daarbij zijn er twee vraagstukken die om actie vragen:

  • De vraag naar de beschikbaarheid van voldoende duurzaam gas voor De Parken. De ambitie is om dit in 2030 geregeld te hebben (denkspoor).
  • Daarnaast dienen de woningen in De Parken gereed gemaakt te worden voor de voorkeursoptie. Denk aan isoleren, de hybride warmtepomp en koken op inductie (doe-spoor).

Met dit denk- en doe-spoor kunnen we in De Parken naar een eindoplossing toewerken. Voor dit traject staat een termijn van 10 jaar. Die periode biedt de ruimte om maatregelen op geschikte momenten te nemen en te combineren met andere ingrepen. Belangrijk daarbij is wel dat de gemeente de voorkeur van de bewoners onderschrijft én bekrachtigt. Het definitieve besluit daarvoor verwachten we medio dit jaar.
Meer informatie over het vervolgtraject volgt in komende nieuwsbrieven.
 
Aanmelden nieuwsbrief De Parken