Energiegebruik in de Parken: feiten en cijfers

Energiegebruik in de Parken: feiten en cijfers

Ook wel eens goed om te weten: hoe veel gas en elektriciteit gebruikt een gemiddeld huishouden in De Parken nou eigenlijk. En daalt dat verbruik ook?
In 2019 verbruikte een gemiddeld huishouden in De Parken 3.529 m3 gas en 6.626 kWh aan elektriciteit. Het resultaat: een energierekening van gemiddeld € 4.100 per jaar (€ 2.650 voor gas en € 1.450 voor elektriciteit). Deze bedragen op basis van prijspeil 2019 zijn exclusief de kosten van leverancier en netbeheerder.
Licht dalende trend
Ten opzichte van 2018 is zowel het elektriciteits- als gasverbruik in de Parken licht afgenomen. Vooral voor het elektriciteitsverbruik is er al sinds 2015 een dalende trend zichtbaar. Voor het gasverbruik geldt dat dit erg afhankelijk is van het aantal koude dagen per jaar. Door isolatiemaatregelen te nemen, kunnen we grote stappen zetten om het gasverbruik écht terug te brengen. Dat is goed nieuws voor de energietransitie én voor de portemonnee: de hoogte van de energierekening wordt voor 65% bepaald door het gasverbruik.


De Parken