Over energie en democratie

Over energie en democratie

In de afgelopen drie jaar heeft de initiatiefgroep Duurzame Parken samen met bewoners werk gemaakt van een toekomstvisie op een aardgasvrije energievoorziening in de buurt. Ook in het vervolgtraject blijft de participatie van bewoners van groot belang. Iedereen kan zijn stem laten horen.

Pak de kans om mee te denken!

Het traject dat de initiatiefgroep Duurzame Parken samen met bewoners heeft ingezet is vooral bijzonder omdat het de betrokkenen directe invloed geeft op de energievoorziening van de toekomst. Voorheen waren het (lokale) overheden die over dergelijke zaken beslisten en de daaraan gekoppelde maatregelen oplegden. Het project van de Duurzame Parken is een fraai voorbeeld van een directe democratie: iedereen kan meedenken, zijn zegje doen Ć©n kritische geluiden afgeven.
Dat was de afgelopen drie jaar zo en dat blijft zo. Wij zijn blij dat we alle Parken-bewoners ook een actieve rol kunnen geven in het vervolgtraject. Pak de kans om mee te denken en vooral om deel te zijn van een duurzame oplossing voor een bijzondere Apeldoornse wijk!
De Parken