Uitslag stemming bereikt gemeente Apeldoorn

Uitslag stemming bereikt gemeente Apeldoorn

De Initiatiefgroep Duurzame Parken heeft de uitslag van de bewonersstemming van februari voorgelegd aan en besproken met de gemeente. Het werd een informatief en constructief gesprek.
De Initiatiefgroep Duurzame Parken heeft de duidelijke voorkeur voor een gasnet met duurzaam gas en een hybride warmtepomp doorgeven aan de gemeente Apeldoorn, inclusief een plan van aanpak voor het vervolgtraject. Dit plan is voorafgaand aan het gesprek gedeeld met bewoners van De Parken. 

Ambtelijke steun voor de gekozen oplossing

De gemeente heeft haar waardering uitgesproken voor het participatieproces en de betrokkenheid van bewoners én voor heldere verslaggeving en reflectie op de afgelopen 3 jaar. Tegelijkertijd heeft de gemeente geconstateerd dat er ook kritische geluiden zijn.
Bovenal heeft de gemeente Apeldoorn aangegeven dat er op ambtelijk niveau steun is voor de gekozen oplossing.

  • Voor het vervolg hebben de gemeente en de initiatiefgroep Duurzame Parken dit afgesproken:
    De start van een traject om de aanpak van De Parken op te nemen in de Transitievisie Warmte. De ambitie daarbij is om in 2030 aardgas vrij te zijn. Op die manier wordt de gekozen oplossing ook politiek, bestuurlijk geborgd.
  • Aan de gemeenteraad voor te stellen om het project Duurzame Parken te presenteren. Liefst voor de zomervakantie omdat de reactie van de gemeenteraad een belangrijke duiding geeft.
  • De mogelijkheden te verkennen om een aanvraag in te dienen voor het Programma Aardgasvrije Wijken (Rijksoverheid). Naast erkenning kan dit ook extra middelen opleveren.

 
Plan van Aanpak vervolgtraject De Parken