Stip op de horizon met de gemeente in beeld

Stip op de horizon met de gemeente in beeld

Na de stemming over de toekomstige energievoorziening in de Parken is er een stip op de horizon. Nu draait het om de weg ernaartoe. Daarbij komt de Gemeente Apeldoorn steeds meer in beeld. Arno Klein Goldewijk, projectmanager Wijk van de toekomst bij de gemeente Apeldoorn legt uit hoe precies.
In de afgelopen jaren heeft de initiatiefgroep Duurzame Parken continu de verbinding met buurtbewoners gezocht om tot een gedragen voorstel voor de energievoorziening van de toekomst te komen. Na de stemming is de optie ‘duurzaam gas met als tussenstap een hybride warmtepomp’ als favoriet uit de bus gekomen. De gemeente Apeldoorn heeft dit traject en de stemming uiteraard gevolgd. Arno daarover: “De gemeente vindt het traject tot nu toe geslaagd door de betrokkenheid van bewoners en de democratische opzet van de stemming. Dat betekent om te beginnen dat de gemeente het voorstel voor de gekozen oplossing opneemt in de Transitievisie Warmte. Bovendien ondersteunt de gemeente de initiatiefgroep Duurzame Parken met de vervolgaanpak (klik hier voor de details) op het doe- en denkspoor dat de initiatiefgroep heeft opgesteld.”

De volgende stappen

Arno laat er geen misverstand over bestaan: “De gemeente Apeldoorn neemt de voorkeur van de bewoners van De Parken op in de Transitievisie Warmte. Alle Nederlandse gemeenten zijn verplicht nog dit jaar zo’n visie te formuleren en door de gemeenteraad vast te laten stellen. De eerste Transitievisie Warmte van Apeldoorn gaat over de hele gemeente, met de daarin de focus op de vier Apeldoornse Wijken van Toekomst (De Parken, Loenen, Kerschoten en de Maten), die actief nadenken over hun toekomstig alternatief voor aardgas.” Arno vervolgt: “De gemeente kan bij de komende stappen van de vervolgaanpak een ondersteunende rol spelen in De Parken. De basis hiervoor is het vertrouwen dat de wethouder in het project Duurzame Parken onlangs heeft uitgesproken. Daarnaast kan de gemeente het traject ondersteunen door mogelijk subsidie en (externe) expertise aan te bieden. En om de vervolgstappen voor de bewoners helder én overzichtelijk te maken, stelt de gemeente voor om gebruik te maken van het instrument Wijkkompas.

Geen stappen overslaan en vergeten

Naast de functie als procesinstrument heeft het Wijkkompas ook een ander doel: het enthousiasme dat we tot nu in de wijk hebben gezien vasthouden en waar mogelijk verder versterken. Het Wijkkompas beschikt namelijk over een hele reeks handvatten die er voor waken dat er geen stappen worden overgeslagen en vergeten, wat later mogelijk tot vertraging en problemen kan leiden. De overgang naar duurzame warmte is immers al complex genoeg.” De komende maanden staan in het teken van het zetten van de volgende grote stap in het verwezenlijken van de keuze van De Parken voor duurzaam gas met als tussenstap een hybride warmtepomp. Arno klein Goldewijk: “De initiatiefgroep Duurzame Parken is daarmee een inspirerend voorbeeld voor heel Apeldoorn als Wijk van de Toekomst!”
Plan van Aanpak vervolgtraject De Parken