Conceptvergunning ter inzage

Conceptvergunning ter inzage

In januari is de gemeenteraad van Apeldoorn akkoord gegaan met de ontwerp omgevingsvergunning voor het zonnepark aan de A50 bij Woudhuis. Vanaf 11 februari tot en met 25 maart ligt deze ter inzage op het stadhuis. In die tijd is het mogelijk een zienswijze in te dienen bij de gemeente Apeldoorn.