Zonnepanelen Brinkenweg liggen erop

Zonnepanelen Brinkenweg liggen erop

Panelen liggen op natuurinclusief zonnepark Brinkenweg. 

De 6000 zonnepanelen aan de Brinkenweg liggen erop! Vanaf juni 2022 wekken ze jaarlijks ongeveer 2.500.000 kWh op. Ter vergelijking: dat is de hoeveelheid elektriciteit die ook gebruikt wordt door 968 huishoudens. Het terrein ligt tussen het talud van de A1, de Ecofactorij en de Brinkenweg.   

Zonnepark Brinkenweg wordt ontwikkeld door gemeente Apeldoorn en energiecoöperatie deA. Beiden zijn 50 procent eigenaar van het park.  Energiecoöperatie deA stelt het park ter beschikking aan de deelnemers. Daarmee is het park financieel volledig lokaal eigendom.  

Het terrein aan de Brinkenweg is de afgelopen maanden voorbereid op de komst van het zonnepark. Behalve dat het zonnepark wordt gebouwd, wordt ook het talud van de snelweg verbreed. Voorafgaand aan de bouw zijn daarvoor zijn enkele bomen gekapt en is het terrein bouwklaar gemaakt.  

Wethouder Wim Willems over dit zonnepark: “Het is een bijzonder moment dat de eerste zonnepanelen nu gelegd zijn. Er is zorgvuldig toegewerkt naar de realisatie van dit park. Ik ben er trots op dat het nu werkelijkheid geworden is. De gemeente Apeldoorn heeft verschillende doelen te behalen de komende jaren op het gebied van duurzaamheid en duurzame warmte. Het zonnepark Brinkenweg draagt bij aan het behalen van deze doelen.” 

Zonnepanelen, poelen, planten en bomen 

In het plan voor het zonnepark wordt zoveel mogelijk geprobeerd om de oorspronkelijke vegetatie te versterken. Daarom komt er op het zonnepark 2,3 hectare natuurlijk gebied: een flinke poel, kruidenrijk gras, bossen en planten en bomen. Het gebied tussen de panelen wordt de eerste jaren kaal gehouden om de grond te verarmen. Daarna wordt het terrein begraasd. Hierdoor krijgen meer planten-en kruidensoorten kans om te groeien.

Ecofactorij 

De energie die vanaf de zomer van 2022 op het zonnepark wordt opgewekt, wordt afgenomen door bedrijventerrein Ecofactorij. De Ecofactorij heeft een eigen netwerk en zal gaan werken met een batterij voor de opslag van de energie.