Bewoners de Parken kiezen energievoorziening

Bewoners de Parken kiezen energievoorziening

Van 1-14 februari aanstaande krijgen alle bewoners van De Parken de mogelijkheid om zich uit te spreken over de toekomstige duurzame energievoorziening in hun wijk. De bewoners kunnen hun voorkeur uitspreken voor één van de drie duurzame alternatieven voor aardgas. Deze zijn voorgekomen uit een proces waarbij bewoners uit de wijk nauw betrokken waren.
De gemeente Apeldoorn heeft grote duurzame ambities. De overstap van aardgas naar energie uit hernieuwbare bron speelt hierbij een belangrijke rol. Om de wensen, eisen en de meningen van bewoners in beeld te brengen, heeft de gemeente vier wijken gevraagd om zelf met een plan voor de energievoorziening van de toekomst te komen. In de Parken leidde die vraag al snel tot de oprichting van een actieve Initiatiefgroep. Naast betrokken bewoners bestaat deze uit een door de gemeente aangestelde energieregisseur en een projectleider van duurzame energiecoöperatie deA.

Investeren in de toekomst

Om tot een breed gedragen voorstel voor een toekomstige energievoorziening in de Parken te komen, heeft de Initiatiefgroep Duurzame Parken zich toegelegd op het informeren en inspireren van buurtbewoners. Dat gebeurde onder meer door het organiseren van informatieavonden en webinars en het opzetten van een gedegen nieuwsvoorziening (nieuwsbrieven, magazines). In samenspraak met bewoners heeft de Initiatiefgroep op deze manier al in een vroeg stadium vijf mogelijke scenario’s voor een toekomstige duurzame energievoorziening in beeld gekregen. Een tussentijdse peiling in 2020 bracht dat aantal terug tot drie. In opdracht van de Gemeente heeft onderzoeksbureau Witteveen+Bos deze opties gedetailleerd in kaart gebracht én doorgerekend. Op basis hiervan kunnen de bewoners van de Parken een goed onderbouwde keuze maken.

De stemming in de Parken

Door te stemmen op één van de drie opties kunnen bewoners van de Parken tussen 1-14 februari duidelijk maken welke vorm van duurzame energievoorziening zij in de toekomst het liefst zien. De stemming is niet alleen een belangrijke mijlpaal in een proces dat ruim twee jaar loopt, maar ook een aanzet tot actie: de initiatiefgroep Duurzame Parken verwerkt de resultaten en presenteert deze samen met een plan voor een vervolgaanpak aan de gemeente Apeldoorn. Ofwel: concrete stappen op weg naar een duurzame toekomst voor een historische wijk.
Meer over De Parken