Bouw Zonnepark Brinkenweg gestart

Bouw Zonnepark Brinkenweg gestart

De bouw van Zonnepark Brinkenweg is gestart. In januari zijn de voorbereidingswerkzaamheden gedaan aan het terrein. Behalve het werk voor het zonnepark wordt in hetzelfde gebied tegelijkertijd het talud van de snelweg verbreed. Er zijn enkele bomen gekapt en het terrein is bouwklaar gemaakt.  

Start bouw installatie

Afgelopen week is gestart met de bouw van de installatie zelf. De metalen constructie wordt aangelegd, en daarna ook alle leidingen. Op de Brinkenweg staan nu verkeerslichten om het werkverkeer naar en van het park te regelen.

Rond 15 maart eerste panelen

Naar verwacht worden rond 15 maart de eerste panelen geĆÆnstalleerd.
Dat betekent dat alles nog steeds volgens planning verloopt. We gaan dan ook uit van het starten van de energielevering aan het begin van de zomer.

Eerst zonne-installatie dan aanleg groen.

Voor het zonnepark is  2,4 ha aan zonnepanelen gepland en 2,3 ha aan natuur (poelen, kruidenrijk gras, bosschages en bomen). Eerst wordt de de zonne-installatie neergezet. Daarna wordt het groen (bomen, struiken, planten) gepoot en de poel gegraven.