De bewoners van De Parken hebben gestemd

De bewoners van De Parken hebben gestemd

De bewoners van De Parken hebben zich uitgesproken over hun voorkeur voor de toekomstige duurzame energievoorziening. Belangrijkste uitslag: 80% van alle stemmers zegt te willen gaan voor een gasnet waarbij gebruik wordt gemaakt van een duurzame gassoort.

80% kiest voor duurzaam gas

Om de voorkeur van de bewoners van De Parken in beeld te brengen, zijn in totaal 981 huishoudens aangeschreven. Met 444 retour ontvangen stemformulieren bedroeg de opkomst ruim 45%. Van alle respondenten koos 80% (349 stemmen) voor een gasnet waarbij gebruik wordt gemaakt van een duurzaam opgewekt gas (bijvoorbeeld waterstof of groen gas). Het warmtenet eindigde met 11% van de stemmen (48 in totaal) op de tweede plaats. De optie ‘all electric’ met een warmtepomp kon rekenen op 9% van de stemmen (37 in totaal).

De op- en aanmerkingen

Van alle bewoners die het stemformulier instuurden, waren er tien die aangaven dat ze (op dit moment) nog geen keuze konden maken. Zij hebben ook duidelijk gemaakt waarom. Samen met op- en aanmerkingen van andere betrokken bewoners, zijn dit belangrijke aandachtspunten voor het vervolgtraject. Immers: de keuze die nu is gemaakt, geeft vooral een (denk)richting aan.

Het vervolg

De initiatiefgroep Duurzame Parken gaat de resultaten voorleggen aan de gemeente Apeldoorn. Dat gebeurt door middel van een uitgebreid rapport. Belangrijke bestanddelen daarvan zijn uiteraard de uitslag van de stemming en een voorstel voor het vervolgtraject. Een belangrijk onderdeel daar weer van is aandacht voor de vragen en op- en aanmerkingen van de bewoners van De Parken. Die bewoners hebben met hun opkomst bij informatieavonden, webinars én de stemming nadrukkelijk blijk gegeven van hun betrokkenheid. Bovendien heeft de initiatiefgroep veel gehad aan de veelal goed onderbouwde én doorgaans constructieve kritiek. Dat wérkt! En dus zullen ook in het vervolgtraject de lijntjes naar alle bewoners kort blijven.
Uiterlijk medio maart zal de complete uitslag van de stemming en de voorgestelde vervolgaanpak gedeeld worden met de bewoners.
Aanmelden nieuwsbrief De Parken