De Klup wint Zonnedakward 2023  

De Klup wint Zonnedakward 2023  


Groei zonnedaken zet door in Apeldoorn.

Zonnedaken zorgen niet alleen voor een flink lagere energierekening voor de gebruiker, ze dragen ook bij aan de energietransitie waar we allemaal belang bij hebben. Tijdens de klimaatweek, op donderdag 2 november, werd de Zonnedak-award uitgereikt aan stichting De Klup in Apeldoorn. De Klup wekt op zijn ronde dak niet alleen de hele dag zelf energie op. Maar betrekt ook alle deelnemers bij energie besparen en verduurzamen. De award werd uitgereikt door wethouder Danny Huijzer.  

DeA, gemeente Apeldoorn en de Omgevingsdienst Veluwe IJssel stellen jaarlijks een lijst op met gerealiseerde zonnedaken. In totaal kwam de jury meer dan 30 zonnedaken op het spoor. De nieuwe zonnedaken leveren jaarlijks een vermogen van circa 35 MWp. Ter vergelijking: dat is de hoeveelheid energie van die ca. 8000 huishoudens in een jaar gebruiken.  

Van deze daken werden er 10 genomineerd. Tien die allemaal ook waardering verdienen vanwege gemotiveerdheid en de visie van de eigenaars. De jury keek ook naar de extra maatregelen die werden genomen en de obstakels die overwonnen moesten worden. En of de stroom ook direct gebruikt wordt, zodat die niet hoeft te worden teruggeleverd. Uiteindelijk werden er drie finalisten vastgesteld, waaruit de winnaar werd gekozen. 

Winnaar 2023:  Stichting De Klup Apeldoorn: “Duurzaamheid is een sport geworden”.

De jury vindt het heel mooi hoe de Klup bezig is met het verduurzamen van het gebouw én het gedrag van cliënten en vrijwilligers. Door verduurzaming zichtbaar te maken en de bewustwording te vergroten (het ‘wedstrijdgevoel’), wordt het leuk om er samen mee aan de slag te gaan en steeds een stapje meer te zetten. Juist het samen doen is zo belangrijk. Daarnaast waardeert de jury het zeer dat het dak volledig is benut voor zonnepanelen. 

Finalist 2: Draisma Holding: “Bedenk welk energielabel je gebouw over 10 jaar heeft”.

De jury vindt Draisma een inspirerend voorbeeld voor andere vastgoedeigenaren die hun panden verhuren. In de praktijk zien we dat huurpanden minder vaak worden verduurzaamd, omdat het ingewikkelder is en de eigenaar en gebruiker(s) niet dezelfde belangen hebben. Draisma Holding heeft zelf het initiatief genomen om het pand te verduurzamen, en heeft zijn huurders hierin meegenomen. Hierbij staat de langetermijnvisie voorop. Dit waardeert de jury zeer. 

Finalist 3: De Echoput :

De jury heeft grote waardering voor het feit dat de Echoput in dit zonnedak zo snel na de corona-tijd heeft gerealiseerd. Deze sector is in de coronatijd zeer getroffen. Investeringen in verduurzaming zijn dan niet vanzelfsprekend. De mensen van de Echoput hebben deze periode echter aangegrepen om hun gebouw toekomstbestendiger te maken. De visie van het familiebedrijf, waarin duurzaamheid een integrale rol speelt, vindt de jury een inspirerend voorbeeld voor Apeldoornse ondernemers. 

Groei zet door ondanks uitdagingen voor dakeigenaars 

In de afgelopen jaren is zon op dak blijft flink doorgroeien in Apeldoorn. In 2022 nam het geplaatste vermogen toe met ruim 27%. Meer dan ooit is het belang van duurzame, fossielvrije energie duidelijk. Tegelijkertijd zijn er ook knelpunten, zeker voor bedrijven en instellingen. Zoals de netcongestie: met een grootverbruikaansluiting kun je momenteel niet meer terugleveren aan het net. Bovendien is het nog niet mogelijk om energie te delen of uitwisselen. Daarnaast stellen verzekeraars hoge eisen, is de dakconstructie niet altijd geschikt, hebben we steeds vaker te maken met negatieve stroomprijzen op piekmomenten, en onzekerheid over rijksbeleid (bijv. de afbouw van de salderingsregeling). Het wordt daarom steeds belangrijker om te kijken naar wat wél mogelijk is en creatief te zoeken naar oplossingen. 

Groei woningen, bedrijven en zonneweides 

Jurylid Erik Vos: “Het wordt steeds belangrijker opwek en het gebruik van zonne-energie te spreiden over de dag. Gewoon plaatsen van panelen op het zuiden en zo de meeste zonne-energie opwekken is niet wat we nodig hebben. Met een spreiding van de opwek daarentegen, kunnen we een groter gedeelte van de dag zonne-energie gebruiken. Behalve de oriëntatie van de panelen, is ook het gebruik een belangrijke sleutel. Als we zoveel mogelijk gebruik maken van zonne-energie wanneer die geproduceerd wordt, heeft dit veel positief effect op de snelheid van de energietransitie.” 

Zonnedakaward Apeldoorn 

De jury van de Zonnedak-award Apeldoorn bestaat uit Erik Vos van deA, Evelien Hennekes van de omgevingsdienst Veluwe IJssel, en Peter Schoenmaker van Van de Scheur Hijsspecialist, winnaar van de vorige Zonnedakward.

De Zonnedakaward Apeldoorn is een initiatief van energiecoöperatie deA , Omgevingsdienst Veluwe IJssel en gemeente Apeldoorn. De actie geeft jaarlijks een award aan een bedrijf of organisatie die zich door de installatie van zonnepanelen (en eventueel andere duurzame maatregelen) op een bijzondere manier heeft ingezet voor een duurzaam en toekomstbestendig Apeldoorn.