deA en Statkraft werken samen aan zonnepark Woudhuis

deA en Statkraft werken samen aan zonnepark Woudhuis

deA en Statkraft werken samen aan een nieuw zonnepark bij Woudhuis. Beide partijen hebben een intentieverklaring voor samenwerking getekend. Daarmee geven ze aan te willen samenwerken aan duurzame energieopwek in Apeldoorn en Apeldoorners ook de kans te geven om hieraan mee te doen.
Statkraft, een Noors Staatsbedrijf dat internationaal opereert op het gebied van duurzame elektriciteit heeft het initiatief genomen voor het ontwikkelen van een zonnepark bij Woudhuis, in de hoek van de snelweg A50 en het spoor naar Deventer.
In het klimaatakkoord is afgesproken dat duurzame opwek voor vijftig procent eigendom moet zijn van de omgeving. Daarom krijgen ook in Apeldoorn ontwikkelaars die aan de slag gaan, het verzoek om participatie voor burgers te organiseren. Statkraft heeft deA daarvoor gevraagd. De Apeldoornse energiecoöperatie maakt zich hard voor lokale energievoorziening waaraan iedereen kan meedoen.

Twee pijlers

Michiel Roemer van deA: “Meedoen aan een zonnepark kan op verschillende manieren. Onze ervaring is dat voor mensen in een buurt niet het geldelijk belang het belangrijkst is, maar dat aan hun wensen tegemoet wordt gekomen. Bewoners meenemen in het proces is daarom de eerste pijler voor deA. Tweede pijler is mede-eigenaarschap voor bewoners uit Apeldoorn. deA vindt het lokale eigendom heel belangrijk omdat daarmee zeggenschap en opbrengsten binnen Apeldoorn blijven.” 

Omwonenden

deA heeft samen met Statkraft gesprekken gehad met omwonenden van het nieuwe zonnepark. Willemien van den Hoogen-Bakker van Statkraft: “Uit deze gesprekken zijn aanpassingen gekomen op het oorspronkelijk plan. In het huidige plan liggen de zonnepanelen beduidend lager zodat de installaties minder boven het landschap uitkomen. Een andere wens van omwonenden die is gehonoreerd is dat dat de groene omzoming fors lager is geworden. Ook is de afstand tot het meest dichtbije woonhuis groter geworden. Overigens is niet aan de wensen van alle bewoners tegemoetgekomen: mensen die een zonnepark sowieso niet willen, zijn hiermee niet tevredengesteld. Het laatste woord om te bepalen of die bezwaren gegrond zijn, is aan de gemeente.

Status

Het tekenen van de intentieovereenkomst betekent dat deA en Statkraft gaan proberen dit zonnepark samen te ontwikkelen. Daarvoor worden in de komende tijd de volgende stappen genomen: Het nieuwe ontwerp zal worden voorgelegd aan de buurt en het plan wordt besproken in de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK). Daarna wordt de vergunning en de SDE-subsidie aangevraagd. Als alles rond is zal deA een participatieplan opstellen en een crowdfundingactie starten. Tegen die tijd zal duidelijk worden wanneer met de bouw begonnen kan worden.
Meer over zonneparken