Gratis warmtescans voor Apeldoorn Zuid

Gratis warmtescans voor Apeldoorn Zuid

Ruim 1200 bewoners in het Componisten- en Rivierenkwartier in Apeldoorn Zuid krijgen rond eind maart een warmtescan aangeboden door deA. Daarmee kunnen bewoners zien waar hun huis warmte lekt. De geselecteerde huizen hebben hierover een brief ontvangen. De beelden worden van woensdag 5 op 6 februari en van donderdag 6 op vrijdag 7 februari gemaakt. Gemeente Apeldoorn ondersteunt deze actie.
Op genoemde dagen rijdt in de vroege ochtend een geavanceerde auto, uitgerust met een infraroodcamera door de wijk. Vanaf de openbare weg wordt een warmtescan gemaakt van de buitenkant van de voorgevel. Er loopt ook een thermograaf mee om ter plekke de situatie te beoordelen.

Waar lekt het huis warmte?

De warmtescan is een plaatje van de voorgevel waarop kleuren te zien zijn. Deze kleuren geven temperatuurverschillen weer. Blauw betekent koud, rood betekent warm. Veel warmte gaat verloren via slecht geïsoleerde gevels, enkel glas of kieren waardoor het tocht. Op de scan kunnen bewoners zien waar hun huis warmte verliest. Ze krijgen advies hoe ze dat kunnen oplossen en waar isolatie zinvol is. Door te isoleren, bespaar je energie, betaal je minder voor je energierekening en wordt het comfortabeler in huis.

Gratis warmtescans

deA wil Apeldoorn samen met bewoners duurzamer maken zodat we minder energie gaan gebruiken en kunnen stoppen met fossiele energie. Isoleren is altijd een goede en rendabele stap om energie te besparen. Een warmtescan is een handig instrument om te beoordelen of en waar je moet isoleren. Maar de scan is normaliter prijzig. Om het woningeigenaren makkelijk te maken, zijn de warmtescans gratis voor bewoners. De warmtescans worden betaald vanuit de Regeling Reductie Energiegebruik. Met behulp van nieuwe technieken kunnen de scans én de individuele rapporten op grotere schaal tegen relatief lagere kosten worden gemaakt.

Rapport thuis bezorgd

In maart komt deA langs bij de bewoners van het Componisten- en het Rivierenwartier langs en krijgen ze de warmtescan plus het toelichtend rapport overhandigd. In april is er een informatieavond waar mensen handvatten krijgen voor mogelijke vervolgstappen.

Geen warmtescan?

Bewoners die geen warmtescan plus bijbehorend rapport willen, kunnen voor 4 februari mailen naar: info@de-a.nl met de vermelding: afmelden warmtescan. Er wordt dan geen scan van hun huis gemaakt.
Meer over warmtescan Apeldoorn Zuid