Peiling de Parken: 3 alternatieven voor aardgas

Peiling de Parken: 3 alternatieven voor aardgas

In het begin van dit jaar is er een peiling gehouden onder de bewoners van de wijk De Parken over het project Duurzame Parken. Aan de peiling heeft ruim de helft van de bewoners meegedaan. Een ruime meerderheid van de wijk ondersteunt de aanpak om tot een gasloze wijk te komen. De resultaten zijn dus een duidelijke steun voor de initiatiefgroep. Maar wat ging eraan vooraf en hoe ziet het vervolg eruit?

Bewoners, deA en energieregisseur

Ruim twee jaar is de initiatiefgroep Duurzame Parken actief. Een groep bewoners die zich actief bezighoudt met de vraag: ‘Wat wordt het alternatief voor aardgas voor onze wijk en hoe gaan we dat aanpakken?’ De initiatiefgroep wordt ondersteund door Michael Boddeke van deA en energieregisseur Albert van Dam.

45 contactpersonen

Een eerste verkenning door de groep heeft vijf mogelijke alternatieven opgeleverd. Alternatieven die in 2019 met de andere bewoners zijn gedeeld. Op goed bezochte informatieavonden, via nieuwsbrieven en ook door een netwerk van 45 (!) contactpersonen. Elk straat heeft een bewoner die contactpersoon is voor Duurzame Parken.

Realiseren in 10 jaar

Het idee is om begin 2021 als wijk tot een voorkeur voor een alternatief voor aardgas te komen. Hierna is er nog tien jaar de tijd om het alternatief geheel te realiseren.

Peiling mooie opsteker

Uit de peiling blijkt dat het overgrote deel van de bewoners de aanpak ondersteunt. Een prachtige steun voor de initiatiefgroep. Verder blijkt uit de peiling dat veel bewoners waterstof als een alternatief voor aardgas zien. En verder geeft de grootste groep bewoners aan nu nog geen keuze te kunnen maken.

Van vijf naar drie opties

Met de resultaten uit de peiling is het aantal alternatieven teruggebracht tot drie opties.
1. Een gasnet op waterstof
2. Een warmtenet met duurzame bronnen
3. Een stroomnet, een volledige elektrische oplossing
De komende periode worden deze drie opties verder uitgewerkt inclusief de vragen die de bewoners in de peiling hebben gesteld. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een onderzoeksbureau en het resultaat moet ervoor zorgen dat de bewoners begin 2021 voldoende informatie hebben om hun voorkeur voor het alternatief voor aardgas uit te spreken.