Snipperdag energiebosje Ganzevlesweg

Snipperdag energiebosje Ganzevlesweg

Het energiebosje aan de Ganzevlesweg is voor het eerst geoogst. De houtsnippers zijn aangeleverd aan de warmtecentrale van Ennatuurlijk in Zuidbroek. Het bosje is 0,63 hectare groot en levert in 2022 de energie op vergelijkbaar met 52.360 m3 aardgas. Daarmee wordt 94.280 kg CO2 bespaard.

De boompjes krijgen ongeveer 6 jaar de tijd om te groeien waarna ze worden ‘geoogst’. Deze oogst houdt in dat de boompjes dicht bij de grond worden afgezaagd. De stompen lopen in het volgende groeiseizoen weer uit zodat er na ongeveer 6 jaar weer geoogst kan worden. Voor het beheer van de energiebosjes werkt deA samen met Campus Woudhuis, een groen werk- en leerbedrijf voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs.

Elzen en wilgen

Het bosje aan de Ganzevlesweg, in Weteringsebroek, is een van de 6 percelen die als pilot dienen voor energiebosjes dichtbij. Dit perceel is in 2014 ingeplant met elzensingel en een wilgenbosje. Nu, na acht jaar, wordt er voor het eerst geoogst.

Snipperdag

Woensdag 27 juli was het snipperdag aan de Ganzevlesweg. Het gesnipperde hout hoefde maar kort te worden vervoerd: de warmtecentrale van Ennatuurlijk in Zuidbroek ligt op een korte afstand. De geoogste biomassa blijft dus binnen de gemeente en zorgt voor een vermindering van het aardgasverbruik en een vermindering van de CO2 uitstoot.
Het snipperen en transporteren van de snippers naar de energiecentrale wordt uitgevoerd door de firma Ebola te Voorst.

CO2-neutraal

Het verbranden van de snippers is CO2-neutraal omdat de boompjes in korte tijd weer de CO2 uit de atmosfeer hebben opgenomen. De boompjes slaan ook nog CO2 in de bodem op die niet meer terugkomt in de atmosfeer.

Rekenvoorbeeld Energiebosje Ganzevlesweg

Met de opbrengst van dit bosje wordt 52.360 m3 aardgas minder verbrand, dus 52.360 X 1,8 = 94.280 kg CO2 minder in de atmosfeer gebracht. (ca. 94 ton).
De bespaarde hoeveelheid aardgas uitgedrukt in woningen/jaar:
Een gemiddeld huishouden verbruikt 1.200 m3 aardgas per jaar voor verwarming.
52.360 / 1200 = 44 gemiddelde woningen een jaar lang verwarmen.

De bespaarde hoeveelheid aardgas is met de huidige prijzen in geld waard:

52.360 X €2,50 = €130.900.