Succesvolle isolatieactie loopt door

Je woning isoleren is een goede voorbereiding op wonen zonder aardgas. Én het levert je nu direct meer comfort op. Daarom zijn we dit najaar een isolatieactie gestart met gemeente Apeldoorn en lokale bedrijven. En met succes! Zo’n 70 mensen meldden hun huis al aan voor de actie. Ze zijn de enigen niet: nog steeds melden zich nieuwe mensen voor de isolatie, maar ook voor het bezoek van de energiecoach.

Controlebezoeken

Met de isolatieactie kun je makkelijk een inschatting van de kosten zien, en je vervolgens aanmelden voor een offerte van een bedrijf uit de buurt. Als de offerte akkoord is, wordt de maatregel uitgevoerd. Binnenkort staan de eerste steekproefsgewijs controlebezoeken op de planning. Zo houdt deA de vinger aan de pols qua kwaliteit. deA ontvangt hiervoor geen provisie: we willen dat veel mensen gaan isoleren en minder energie gaan verbruiken.

Energiecoach

Veel mensen weten niet goed welke maatregel bij hun huis past. Ze kunnen dan de hulp inroepen van de energiecoaches. Deze enthousiaste, kundige vrijwilligers hebben in de afgelopen maanden tientallen bezoeken gebracht aan bewoners om met hen mee te kijken en hen te adviseren. Is de vraag te complex voor een coach, dan kan deA (betaald) advies van een specialist inroepen.

Isolatieactie>