Vergunning Zonnepark Woudhuis verleend

Vergunning Zonnepark Woudhuis verleend

De omgevingsvergunning voor Zonnepark Woudhuis is rond. Gemeente Apeldoorn is akkoord met het plan voor het zonnepark aan de A50. Er is geen bezwaar ingediend. De volgende stap voor het park is het aanvragen van de SDE-subsidie.

Op 19 mei heeft gemeente Apeldoorn de omgevingsvergunning verleend voor Zonnepark Woudhuis. In januari heeft de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen afgegeven. Tussen 1 februari en 25 maart lagen de aanvraag en de ontwerpbeschikking ter inzage op het stadhuis. Daarop is een aantal zienswijzen ingediend. Deze zienswijzen en de reactie van de gemeente zoals vastgelegd in de ‘Zienswijzennota’ zijn besproken in de gemeenteraad en vervolgens door de gemeente aan de indieners beantwoord. Tot en met 18 augustus 2022 was er de gelegenheid een beroepschrift in te dienen. Dat is niet gebeurd. Daarmee is de vergunning definitief.

SDE-subsidie voor prijsgarantie

De volgende stap in het traject is dat deA en Statkraft SDE-subsidie aanvragen. De planning is dat dat dit najaar gebeurt. Deze SDE-subsidie geeft extra zekerheid aan het project. Gedurende 15 jaar is de rijkssubsidie een prijsgarantie voor de inkomsten van het zonnepark. Bij stroomprijzen boven de prijsgarantie, wordt geen subsidie verleend. Bij lagere stroomprijzen wordt vanuit de subsidie aangevuld tot de prijsgarantie. Dit wordt ieder jaar opnieuw beoordeeld. Bij de huidige niveaus van de stroomprijzen, zal er geen subsidie worden verstrekt.  
We verwachten volgend jaar duidelijkheid te hebben over deze subsidie.

Aansluiting en bouw

Verder wordt er overlegd over de netaansluiting (het traject en de grootte van de aansluiting) en wordt gesproken met een lokale partij die interesse heeft in de stroomafname. Ook zullen we volgend jaar een tender organiseren voor de verschillende onderdelen van de bouw van het park: de panelen en de tafels waarop ze gemonteerd worden, de omvormers en bekabeling, etc.
We verwachten daarmee in het najaar van 2023 de benodigde informatie over kosten en inkomsten te hebben. Met deze planning gaan we ervan uit dat we in 2024 zouden kunnen gaan bouwen.

Crowdfunding

Wanneer er duidelijkheid is over de inkomsten en de kosten, zal deA de crowdfunding opstarten en belangstellenden informeren over deelname-mogelijkheden.

Zonnepark Woudhuis

Het plan voor het zonnepark bevat behalve 26.000 Mwh aan energieopwek per jaar, ruimte voor natte natuur, aansluitend bij landgoed het Woldhuis. Het plan heeft als doel biodiversiteit te stimuleren. Er zijn twee wandelpaden gepland. Een zonnepark met oog voor mens en natuur dus.

In het afgelopen halfjaar zijn dus weer belangrijke stappen gezet richting het bouwen van het zonnepark. Tegelijkertijd is er momenteel grote internationale onrust op de energiemarkt. Reden te meer om te bouwen aan zekere, lokale energiebronnen!