Wie komt de Coöperatieraad versterken?

Zou jij je expertise en ervaring in willen zetten voor de verduurzaming van Apeldoorn? deA is een coöperatie van personen en bedrijven die met elkaar Apeldoorn duurzamer willen maken. Op dit moment zoeken we mensen die lid willen worden van onze coöperatieraad. 
De CR van deA heeft als statutaire kerntaken om namens de leden het bestuur gevraagd en ongevraagd te adviseren en het controleren van de jaarstukken (met name jaarplan, begroting, jaarrekening en jaarverslag). De CR wil dit invullen door te concentreren op de vertaling van onze missie in concrete plannen en resultaten. De formele jaarstukken worden ook door de accountant gecontroleerd, dus volstaat toezicht op hoofdlijnen.
Tijdens de ALV in november 2019 is Jos Waagmeester afgetreden als voorzitter. In april 2020 zal Lianda Sjerps-Koomen de CR verlaten. Wij zoeken daarom versterking. De tijdsbesteding bedraagt circa 20 uren per jaar verdeeld over een viertal besprekingen per jaar.
Wij zoeken mensen met kennis en ervaring op de volgende gebieden:
• Communicatief sterk, verbindend en enthousiast
• Affiniteit met duurzame energie en lokale initiatieven
• Kennis van beleidsontwikkelingen en (lokale) energiestrategieën
• Affiniteit met bedrijfskundige en organisatorische vraagstukken
Aanmelding kan tot 17 januari 2020 via ons mailadres cr@de-a.nl. Wij vinden het prettig als de aanmelding vergezeld gaat van een korte motivatie en CV. De nieuwe leden zullen tijdens de ALV van april 2020 worden voorgedragen.
Namens de CR,
Harry op ’t Ende
0650-665842
(voorzitter)
Onze coöperatie>