Groene estafette: Froukje Runia in De Parken

Initiatiefgroep voor een duurzame wijk

Mijn naam is Froukje Runia en woon in De Parken. Ik heb me altijd maatschappelijk betrokken gevoeld. Mijn man en ik, beiden arts, hebben o.a. lang in Afrika gewerkt. Mijn inzet voor de energietransitie heeft daarmee te maken.

Van arts naar duurzame energie

Ik voel me verantwoordelijk voor de aarde, dus probeer ik zo weinig mogelijk een vervuiler te zijn. Toen ik stopte met werken, vroeg ik mij af of het nog verantwoord was om alleen te wonen in mijn grote huis: mijn kinderen wonen elders en mijn man is een aantal jaren geleden overleden. Ik besloot dat ik hier in elk geval wil blijven wonen. Maar dat ik dan wel wat moet veranderen aan mijn huis uit 1968, want ook dit huis is niet gebouwd in een tijd dat men rekening hield met het energieverbruik. Ik wil meer comfort én de CO2 uitstoot van mijn woning verminderen, dus er moet iets gebeuren. Daarom zocht ik naar een alternatieve energiebron, bijvoorbeeld zonnepanelen. Helaas heb ik te veel schaduw op mijn dak en toen kwam ik in aanraking met deA, de duurzame energiecoöperatie in Apeldoorn. Ik werd lid en neem nu stroom van hen af, die wordt opgewekt bij Zonnepark Ecofactorij.

Noaberschap in de Parken

In mei ging ik naar een bijeenkomst van de Parken over de energietransitie, omdat ik hier zelf mee bezig was voor mijn eigen huis. De Parken is als pilot in verduurzaming aangewezen. De gemeente stimuleert dat bewoners, met ondersteuning van deA en de energieregisseur, elkaar ondersteunen in het vinden van praktische oplossingen voor isolatie en energieproblemen. Deze oproep kwam voor mij precies op het goede moment: ik wil een bijdrage leveren aan een beter milieu en ik wil graag meer delen met de bewoners van De Parken. Ik ben net met pensioen en wil vormgeven aan het begrip noaberschap: wij Parkenbewoners zijn betrokken op elkaar en hebben daarbij aandacht voor onze omgeving en het milieu. Ik ben in de “Initiatiefgroep” gestapt. Met elkaar onderzoeken we welke mogelijkheden er zijn in De Parken voor schone energie. In deze groep zitten gedreven mensen met kennis van en visie op duurzaamheid. Daar ben ik geen expert in. Ik zit in de werkgroep “communicatie”.

Koud douchen

Ik ken veel mensen in de wijk, die kunnen mij benaderen met vragen en ik kan ze zo nodig doorverwijzen naar de energieregisseur of deA. Ik houd ervan mensen te verbinden en zet die kwaliteit in om bewoners die in duurzaam wonen geïnteresseerd zijn met elkaar in contact te brengen. Inmiddels hebben we in bijna alle straten een contactpersoon gevonden, die de info vanuit de Initiatiefgroep verspreidt onder de bewoners en ik ben de contactpersoon van de contactpersonen😉. Voor mij is dit een nieuwe uitdaging op een thema waar ik nu veel meer over lees en veel bewuster mee bezig ben. Bijvoorbeeld door koud te douchen en zoveel mogelijk tweedehands kopen, maar mijn ” zonde” is vliegen en daar schaam ik me niet voor.

De vijf energieregisseurs in Apeldoorn organiseren een ‘Groene Estafette’. Zestien weken lang krijgt wekelijks een inwoner van Apeldoorn het groene stokje digitaal uitgereikt. Daarmee nodigen de energieregisseurs een Apeldoorner uit om zijn of haar duurzaamheidsverhaal te vertellen en anderen te inspireren.