Ik wil als bedrijf/organisatie lid worden, kan dat?

Ja, dat kan. Dezelfde voorwaarden gelden als voor natuurlijke personen.