Kan ik van mijn participaties af?

Hoe kan ik mijn participaties terugnemen? Je participaties staan voor 5 jaar vast. Je kunt na 5 jaar een verzoek indienen als om je participaties in te wisselen. Na vaststelling van de jaarrekening bepaalt het bestuur hoeveel participaties er verantwoord teruggegeven kunnen worden. Als er meer verzoeken zijn voor inwisseling dan toegekend worden, vindt toekenning plaats aan de hand van de afspraken zoals verwoord in het participatiereglement.