Subsidie- RVO: SVM: Subsidieregeling Verduurzaming Mkb

De Subsidieregeling Verduurzaming Mkb (SVM) helpt je als mkb-ondernemer je bedrijf te verduurzamen. Met deze subsidie krijg je een vergoeding voor de inhuur van een adviseur voor een energieadvies op maat en de uitvoering hiervan. 

Hoogte subsidie (bij voldoen aan voorwaarden): 

Het subsidiebedrag voor het verduurzamingsadvies is minimaal € 400 en maximaal € 750. Het maximale subsidiebedrag is € 2.500 voor advies én ondersteuning samen. 

Totaal budget: € 14.400.000